• YIT 30
  • 06.05.2021
  • AS YIT Eesti

Rakvere Vallimägi - kõige suurem muutus linnaruumis

Unikaalne Rakvere Vallimägi valmis 2020. aasta suvel ning alates sellest ajast on linnainimestel olnud koht, kus kontserte, etendusi, festivale ja spordivõistluseid nautida.

Rakvere linnapea Triin Varek ütles avamisejärgselt “Aktuaalsele kaamerale”, et Vallimäe valmimist oodati kaua. “Kui minna ajas tagasi, siis see on lausa kahe aastakümne tagune unistus. /.../ Ma usun, et see on kogu maakonna, Eesti jaoks oluline vabaõhukeskus, täiesti omanäoline.”

Rakvere Vallimäe puhul on tegemist täiesti omanäolise ehitusega ning objektiga, mis on tõepoolest toonud linnaruumi kõige suurema muutuse. Suure kirega tehtud projekt nomineeriti ka Muinsuskaitseameti aastapreemia tiitlile.

Väljakutse väljakutse otsas

Tööde valmimise eest vastutas meie projektijuht Andres Nurja, kes tegi koostööd nii tellija, projekteerijate, järelevalve kui ka teiste projektiga seotud osapooltega. Nurja meenutab, et töö muutis eriliseks asjaolu, et ehitatava ala suurus oli 6,8 hektarit. “Väljakutseks oli objekti valve: maapinna reljeefsus oli 20 meetrit, seega tuli piirdeaed nõlvadele ja lohkudesse niimoodi paika saada, et see oleks kindel ning seejärel tuli kogu objekti valvata,“ räägib Nurja. Lisaks kujunesid proovikiviks vaia- ja kaevetööd: tuli rajada ajutisi ligipääsuteid ning teisaldada pinnast, muuhulgas töötada järsuveerelistel pinnavormidel.

Nurja meenutab, et keskeltläbi oli objektiga seotud umbes 300 isikut, kes ideaalis kõik pidid ühte sammu astuma. Erilist tähelepanu pöörati tööohutusele: „Kvaliteedi ja ohutuse osas ei olnud me kompromissideks valmis, alltöövõtjatega suheldes sai see mõnikord katsumuseks.“ Projektijuht tõdes, et ohutusega tegelemine võttis natukene tempot maha, kuid kokkuvõttes sai meeskond läbimõeldud ja ohutu tööde korraldamise eest oma ettevõttes tööohutuse auhinna.

Rakvere_Vallimägi_21.jpg


Projekt, mida uhkusega meenutada

Nii nagu ülejäänud maailmas ja ettevõtluses, sai kõige keerulisemaks ja ootamatumaks olukorraks 2020. aasta kevadel välja kuulutatud eriolukord. Kriis mõjutas osaliselt tarneahelaid ja keeras pea peale ajagraafiku, sest juba kokkulepitud hanked tuli osaliselt tühistada või määramata ajaks edasi lükata.

Nurja meenutab, et koroonakevade valguses leidis aset ka üks huvitav vahejuhtum. “Alustasime tänu soojale talvele graniitplaatide paigaldamisega 2020. aasta aprillis, pandeemia esimese laine tipphetkel. Töövõtja avastas graniitplaatide pakendit avades sildilt kirja „WUHAN, CHINA“. Olime materjali tellinud objektile ettenägelikult juba 2019. aasta septembris, aga omajagu elevust tekitas see sellel hetkel siiski,” räägib Nurja.

Nurja tõdeb, et projekt õnnestus ning koostöö osapooltega oli hea. “Kokku kulus Rakvere Vallimäe valmimiseks 17 kuu jagu ööpäevi ja nende hulgas ka magamata öid, ent meeskond jääb tehtut uhkusega meenutama,” on Nurja kindel.

Rakvere Vallimägi on pärast 2020.aasta ehitustöid kaunis koht, kus saab perepikniku pidada, mõnusaid vaateid nautida või hoopis tervisekõndi teha.