Hoonete ehitamine

Hoonete ehitamine on ettevõtte üks põhiteenuseid. Oleme Eesti ehitusturul tegutsenud alates 1991. aastast ning tõusnud siinsete suurimate ehitusettevõtete hulka. Meie asjatundliku meeskonna juhtimisel on selle aja jooksul valminud mitmeid sadu ehitisi, esindades kõiki levinud hoonetüüpe.

Olenevalt lähteülesandest ja ehituse tüübist aitame valida sobivaima koostöövormi parima lõpptulemuse saavutamiseks. Suuremahulised või keerulised ehitused vajavad nii oskusi, kogemusi kui ka tegijaid – paneme kokku tegusa meeskonna alates objektiinsenerist kuni ehitusdirektorini, kaasa arvatud sadakond töömeest. Meie projektijuhid tagavad kõikide ehitustööde pädeva juhtimise ning eesmärkide saavutamise.

Hoonete ehitamine toimub tavaliselt kolmel viisil: traditsiooniline peatöövõtt, projekteerimist sisaldav projekteerimis-ehitustöövõtt ning keerukamatel juhtudel kasutatav juhtimistöövõtt. Enamik ehitistest on võimalik rajada projekteerimise-ehitamise meetodil – see tähendab, et kogu projekteerimise ja ehitamise protsessi ning tulemuse eest vastutame meie.

Meie projekteerimise ja ehituse spetsialistid pakuvad välja kuidas hoone arenduse ja ehituse faasis toime tulla nii ajaliste piirangute kui ka rahaliste võimalustega ning aitavad leida sobivaimad ehituslikud lahendused. Erinevatest hoonetüüpidest oleme seni peamiselt ehitanud büroohooneid, tööstus- ja laohooneid, eluhooneid, sotsiaalhooneid, spordihooneid ja ühiskondlikke hooneid.

Insenerrajatiste ehitamine

Ehitustehniliselt keeruliste ja eriteadmisi nõudvate insenerrajatiste osakaal moodustab ettevõtte ehitusportfellist umbes neljandiku. Sadamate, sildade, keskkonnakaitseliste rajatiste ning vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine erineb oluliselt hoonete ehitamisest, eeldades vastavalt oma ala asjatundjate suuremat panust ja pädevat järelevalvet.

Meil on olemas kogu vajalik oskusteave ja spetsialistid. 

Eesti ehitusmaastikul uudsete või keeruliste väheesinenud tehnoloogiliste lahenduste elluviimiseks on meie kasutuses emaettevõtte eksperdid ja selle ligi 100-aastane kogemustepagas insenerehituse vallas Põhjamaades.

Insenerrajatiste ehitamise teenust pakume alates 1997. aastast, kui loodi AS Keskkonnaehitus. 2001. aastal sai seni eraldi toiminud tütarfirmast uue struktuuriüksusena ettevõtte osa.