YIT vihjekanal on vahend riskide ennetamiseks ja märk meie pühendumusest ausale asjaajamisele.

 

​​​​​​​​Meie eesmärk on tagada ettevõtte läbipaistvus, ärieetika põhimõtete järgimine ja täisleppimatus varimajandusega. Riskide ohjamiseks on võimalike üleastumiste ilmnedes oluline neist teada anda.

Oma muredega tuleks ennekõike pöörduda oma ettevõtte juhi või otsese ülemuse poole. Kui see pole võimalik, annab välise teenusepakkuja WhistleB süsteemil põhinev vihjekanal teile võimaluse YIT kontserni eetikakomiteed rikkumise kahtlustusest teavitada​.

Millal tuleks YIT vihjekanalit kasutada?​

Vihjekanalit saate kasutada, kui kahtlustate, et YIT väärtuseid, põhimõtteid, tavasid või tööjuhendeid on rikutud. Selliste rikkumiste alla kuuluvad näiteks:

 • monopolivastasus ja konkurentsieeskirjade rikkumine
 • altkäemaks, korruptsioon, soosiv käitumine, onupojapoliitika
 • andmelekked, tundliku teabe väärkasutamine, andmeturbenõuete rikkumine
 • raamatupidamisandmete või finantsaruandluse moonutamine
 • keskkonnakuriteod
 • kohatute kingituste või meelelahutusteenuste vastuvõtmine või pakkumine
 • ettevõtte varade ja võimu väärkasutamine ning pettus
 • rahapesu, organiseeritud kuritegevus ja maksukuriteod​
 • ettevõtte mainega seotud riskid meedias või sotsiaalmeedias
 • diskrimineerimise ja ahistamise rasked vormid
 • tööohutusnõuete tõsised rikkumised
 • muud olulised seaduste, määruste ja reeglite rikkumised​.
YIT vihjekanalile saabunud teated on konfidentsiaalsed. 
Kolmandast isikust teenuseosutaja lahendus (WhistleB) tagab vihje teinud isikute
anonüümsuse ja kaitseb tundlikke andmeid. ​
 
 
Tel: 8000-100743, valimiskood 5112#