Sissejuhatav koolitus

Sissejuhatav koolitus

Ehitusplatsi sissejuhatav koolitus

Sissejuhatav koolitus kehtib kõigile ehitusplatsil töötajatele – mitte ainult meie ettevõtte personalile, vaid ka alltöövõtjatele ja teistele sõltumatutele töövõtjatele.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​YIT on võtnud eesmärgiks olla õnnetustest vaba töökollektiiv.

See nõuab kõigilt vastutuse võtmist ja tööohutusele pühendumist. On oluline märgata, mis meie ümber toimub ja võimaliku ohu korral sekkuda – nii hoolitseme oma töökaaslaste tervise ja ohutuse eest.

Igaühe õigus ja kohustus on täielikult tööle pühenduda. Hoolikalt ette valmistatud ja läbi viidud koolitus annab informatsiooni meie ülesannete ja ohutu töötamise kohta, ennetab vigastusi ning materiaalset ja keskkonnaalast kahju. Lisaks loob see kollektiivis ja keskkonnas eeltingimused heaolule ja koostööle.

Alusta sissejuhatava koolitusega siin:

KOOLITUS