Strateegia, visioon, missioon ja väärtused

Strateegia, visioon, missioon ja väärtused

Rohkem elu jätkusuutlikes linnades

Loome paremaid elukeskkondasid. Järjest rohkem asutakse elama linnalistesse keskkondadesse. Meist igaüks unistab turvalisest, mugavast ja lihtsast igapäevaelust. Kõik me soovime, et kodu, töö, vabaajaveetmise võimalused ja olulised teenused asuksid meile lähedal või lühikese teekonna kaugusel. Koostöö viib meid selliste linnaliste keskkondade võimaldamiseni. 

Ärifilosoofia

YIT missioon, visioon ja väärtused on meie äritegevuse ja töömeetodite aluseks. Oleme pühendunud pikaajalisele äriedule, mis tähendab, et me ei taotle head finantstulemust mis tahes hinnaga. Äriedu saavutamiseks peame austama oma huvirühmi ja looma väärtust neile kõigile, sealhulgas klientidele, aktsionäridele ja töötajatele.

Oma töös keskendume erialaste oskuste loovale ja tulusale rakendamisele, et klientidele kasu tuua. Peame väga oluliseks tööohutust ja ehituse kvaliteeti ning jälgime, et meie rajatised oleksid kõrge tarbimisväärtusega, samas majanduslikult ja keskkondlikult jätkusuutlikud. Meie mängureeglid on ausad ja nii saavutame ka eeskujulikke tulemusi. Vastutustunne on osa meie igapäevasest äritegevusest kõigil tasanditel.

Teeme kõik oma koostöö- ja sponsorlusotsused pidades silmas säästva arengu edendamist ja parema elukeskkonna loomist. Peame väga oluliseks koostööd ja kohalikus elus osalemist. Seetõttu eelistame toetada pigem rühmi kui üksikisikuid ning jagame oma koostööks ja sponsorluseks ette nähtud raha peamiselt lastele ja noortele mõeldud tegevuste toetamiseks.

Tegutseme kooskõlas oma väärtustega, rõhutades erapooletust, õiglust ja avatust. Ootame sama ka toetuse taotlejatelt ja partneritelt. Me ei toeta poliitilisi parteisid, rühmi ega üksikpoliitikuid. Kõik otsused teeme kooskõlas YITi äritegevuse põhimõtetega. Nende kohta saate lähemalt lugeda SIIT

Pikaajaliste koostöö- ja sponsorlusprojektide kohta saate esitada toetustaotluse läbi e-maili YIT@YIT.EE

Meie edu nurgakivid toetavad strateegilisi prioriteete

Parimad tulemused

Õnnelikud inimesed

Edu klientide ja partneritega

Jätkusuutlikkuse tõhustamine

VISIOON, MISSIOON ja VÄÄRTUSED

Juhindume oma tegevuses oma missioonist ja väärtustest

Visioon

Rohkem elu jätkusuutlikes linnades

Missioon

Loome paremat linnakeskkonda

Väärtused

Lugupidamine

  • Hoolime oma klientidest ja töötajatest
  • Otsime jätkusuutlikke keskkonnalahendusi

Koostöö

  • Oleme avatud ja jagame teadmisi
  • Kaasame partnereid ja teeme nendega koostööd, et olla edukad

Loomingulisus

  • Usaldame ja loome meeldiva õhkkonna
  • Julgustame inimesi innovatsioonile ja väljakutsetele

Kirg

  • Püüdleme parima kvaliteedi, oskusteabe ja tulemuste poole
  • Töötame eetiliselt ja täidame lubadused

Kontakt

Annan nõusoleku enda isikuandmete salvestamiseks turunduslikel eesmärkidel (nt kampaaniate ja infokirjade saatmiseks).

Nõusoleku andmisega salvestatakse ning kasutatakse Teie isikuandmeid vastavalt privaatsustingimustes välja toodud eesmärkidel.

Müügikontori kontakt

YIT Eesti
Pärnu mnt 102b I korrus, 11312 Tallinn
Tööaeg: 8:30-17:00
Sulge