Strateegia, visioon, missioon ja väärtused

Strateegia, visioon, missioon ja väärtused

Rohkem elu jätkusuutlikes linnades

Loome paremaid elukeskkondasid. Järjest rohkem asutakse elama linnalistesse keskkondadesse. Meist igaüks unistab turvalisest, mugavast ja lihtsast igapäevaelust. Kõik me soovime, et kodu, töö, vabaajaveetmise võimalused ja olulised teenused asuksid meile lähedal või lühikese teekonna kaugusel. Koostöö viib meid selliste linnaliste keskkondade võimaldamiseni. 

Ärifilosoofia

YIT missioon, visioon ja väärtused on meie äritegevuse ja töömeetodite aluseks. Oleme pühendunud pikaajalisele äriedule, mis tähendab, et me ei taotle head finantstulemust mis tahes hinnaga. Äriedu saavutamiseks peame austama oma huvirühmi ja looma väärtust neile kõigile, sealhulgas klientidele, aktsionäridele ja töötajatele.

Oma töös keskendume erialaste oskuste loovale ja tulusale rakendamisele, et klientidele kasu tuua. Peame väga oluliseks tööohutust ja ehituse kvaliteeti ning jälgime, et meie rajatised oleksid kõrge tarbimisväärtusega, samas majanduslikult ja keskkondlikult jätkusuutlikud. Meie mängureeglid on ausad ja nii saavutame ka eeskujulikke tulemusi. Vastutustunne on osa meie igapäevasest äritegevusest kõigil tasanditel.

Teeme kõik oma koostöö- ja sponsorlusotsused pidades silmas säästva arengu edendamist ja parema elukeskkonna loomist. Peame väga oluliseks koostööd ja kohalikus elus osalemist. Seetõttu eelistame toetada pigem rühmi kui üksikisikuid ning jagame oma koostööks ja sponsorluseks ette nähtud raha peamiselt lastele ja noortele mõeldud tegevuste toetamiseks.

Tegutseme kooskõlas oma väärtustega, rõhutades erapooletust, õiglust ja avatust. Ootame sama ka toetuse taotlejatelt ja partneritelt. Me ei toeta poliitilisi parteisid, rühmi ega üksikpoliitikuid. Kõik otsused teeme kooskõlas YITi äritegevuse põhimõtetega.

Pikaajaliste koostöö- ja sponsorlusprojektide kohta saate esitada toetustaotluse läbi e-maili YIT@YIT.EE

Meie edu nurgakivid toetavad strateegilisi prioriteete

Parimad tulemused

Õnnelikud inimesed

Edu klientide ja partneritega

Jätkusuutlikkuse tõhustamine

VISIOON, MISSIOON ja VÄÄRTUSED

Juhindume oma tegevuses oma missioonist ja väärtustest

Visioon

Rohkem elu jätkusuutlikes linnades

Missioon

Loome paremat linnakeskkonda

Väärtused

Lugupidamine

 • Hoolime oma klientidest ja töötajatest
 • Otsime jätkusuutlikke keskkonnalahendusi

Koostöö

 • Oleme avatud ja jagame teadmisi
 • Kaasame partnereid ja teeme nendega koostööd, et olla edukad

Loomingulisus

 • Usaldame ja loome meeldiva õhkkonna
 • Julgustame inimesi innovatsioonile ja väljakutsetele

Kirg

 • Püüdleme parima kvaliteedi, oskusteabe ja tulemuste poole
 • Töötame eetiliselt ja täidame lubadused

Ehitame tulevikku koos

Löö kaasa

Töökohale kandideerimine tõstab lootuseid ja tekitab ootuseid. Soovime, et YITsse tööle kandideerija kogemus oleks meeldiv.

 • Austame kandideerijat. Soovime luua keskkonna, kus kandidaat end mugavalt tunneb, et ta ennast oma parimast küljest saaks näidata. Hoiame teda värbamisprotsessiga kursis.
 • Oleme õige töötaja leidmisel avatud. Lisaks kompetentsidele ja potentsiaalile peame oluliseks ka seda, kas kandidaat meie meeskonda sobib ja meie väärtustele vastab.
 • Hästi planeeritud sisseelamine on meie eesmärk iga kord, kui meiega liitub uus töötaja.

Saa osaks meie õnnelikust meeskonnast

Soovime luua õnnelikku töömeeskonda ja –kultuuri.

 • Ohutus ja heaolu on meie töö nurgakivid ja me arendame oma praktikaid pidevalt. Soovime tagada turvalise ja tõeliselt hooliva töökeskkonna. Meie jaoks on oluline, et töötaja elu oleks hästi tasakaalus.
 • Vastastikune austus ja usaldus on väärtused, mida me oma töömeeskonnas hindame. Innustame olema loov ja usume, et entusiasm on nakkav.
 • Töötame koos. Transparentsus, töötajate kaasamine ja teineteiselt õppimine. Igal töötajal on oluline roll hea meeskonnavaimu loomisel, seda nii majasiseselt kui meie partneritega.

Arenda oma kompetentse

Pakume töötajatele võimalusi õppida ja areneda.

 • Me hindame töötajate haridust ja kogemust, kuid isegi olulisemaks peame nende suhtumist ja kirge eesmärke saavutada ja asju korda saata.
 • Soovime, et töötajaid motiveeriks nende roll, meie kultuur ja kompensatsioon. Meie personalipoliitika väärtused on vastutustunne ja pikaealisus.
 • Meie erinevad projektid, karjäärivõimalused ja muud sisemised arenguvõimalused nagu ka teadmiste jagamine toetavad töötaja karjääri. Räägime töötajatega regulaarselt nende arengust ja tulevikust YITs.