Strateegia, missioon ja väärtused

Strateegia, missioon ja väärtused

Meie missioon on luua paremaid elukeskkondi

Usume, et meie edu alus on jätkusuutlik areng.
Jätkusuutlik eluviis on maailma suurim katsumus – ja meie võimalus.

Jätkuv linnastumine suurendab nõudlust jätkusuutliku, atraktiivse ja elava linnakeskkonna järele. Vajadused muutuvad mitmekesisemaks ja nõudmised kasvavad. Samal ajal nõuab kliimamuutuste ohjeldamine uusi viise ressursside kasutamiseks. Elutsüklil põhinev mõtteviis muutub aina prioriteetsemaks.

Meie põhiülesanne on ehitada kasvavatesse linnadesse toimivaid ja jätkusuutlikke kodusid ja elukeskkondi, et muuta jätkusuutlik elamine ja elu lihtsaks. Lisaks arendame, ehitame ja renoveerime koole, haiglaid, äriks ning avalikuks kasutamiseks mõeldud ruume ning infrastruktuuri. Meie töö eesmärk on võimaldada inimestel, ettevõtetel ja ühiskonnal elada sujuvalt ja jätkusuutlikult.

Strateegia 2022–2025: jätkusuutlikud õnnestumised ja elukeskkond

Meie strateegia põhieesmärk on elamuarenduse kasvu suurendamine ja kasumlikkuse parandamine. Uue strateegia raames oleme täpsustanud oma ärimudelit. Rakendame uut strateegiat kolme prioriteetse valdkonna kaudu: fookus, tootlikkus ja ESG (Environmental, Social and Governance).

YIT strateegia 2022 - 2025
YIT strateegia 2022 - 2025

Elamuarenduses jätkame jätkusuutlikku elu võimaldavate funktsionaalsete ja jätkusuutlike kodude ja elukeskkondade rajamist. Meie eesmärk on elamuarenduse kasvatamine Soome, Poola, Tšehhi ja Slovakkia kasvavates linnades. Strateegiaperioodi lõpuks plaanime kasvatada elamuarenduse käivet enam kui 20 protsenti ja saavutada üle 10-protsendiline kasumi (EBIT) tase.

Ärikinnisvara ja infra tegevusvaldkondadel on ka edaspidi oluline strateegiline roll. Nii ärikinnisvara- kui ka infrastruktuuriehituses kasutame oma oskusteavet tugeva kasumi teenimiseks ja stabiilse rahavoo saavutamiseks. Ärikinnisvara ja infra valdkonnas keskendume kasumlikele põhitegevustele, projektide valikule ja nende tõhusale elluviimisele. Segmentide eesmärk on saavutada 2025. aastaks üle 4 protsendi suurune kasum (EBIT).

Uus kinnisvaraarenduse segment vastutab äri- ja hübriidprojektide tervikliku arendamise eest. Kinnisvaraarendus saab olema kliendikeskne ja omas segmendis parim partner, luues investoritele atraktiivseid investeerimisvõimalusi. Samal ajal ei keskendu me enam pikaajalisele omamisele ega teenindus- ning haldusäri laiendamisele. Kinnisvaraarenduse eesmärk on saavutada 2025. aasta lõpuks üle 10-protsendiline kapitali rentaablus (ROCE).

Uuendatud ESG strateegia seab valdkonnale uued standardid

Keskkonnakriteeriumide vallas oleme pühendunud teaduspõhiste eesmärkide algatusele Science Based Targets (SBT), et Pariisi kliimakokkuleppe kohaselt hoida globaalset kliima soojenemist alla 1,5 kraadi. YIT on esimene Soome ehitusettevõte, kes on vastavalt teaduspõhiste eesmärkide algatusele võtnud endale kohustuse vähendada nii enda tegevusest kui ka väärtusahelast tulenevaid heitkoguseid. Sellega tugevdame oma varem tehtud tööd kliima vallas ja uuendame seniseid valdkonnaga seonduvaid eesmärke terviklikumalt, vähendades seeläbi ka meie klientide toodetavaid heitkoguseid.

Sotsiaalsete kriteeriumide vallas jätkame tööd ühiskonnale paremate elukeskkondade arendamise ja ehitamise nimel. Soovime ka edaspidi pakkuda oma töötajatele parimaid võimalusi isiklikuks ja tööalaseks arenguks ning samuti seame eesmärgiks tööõnnetuste 30% vähenemise aastaks 2025.

Halduskriteeriumide vallas on meil endiselt täisleppimatus varimajanduse suhtes. Me ei aktsepteeri korruptsiooni, tööjõu ärakasutamist ega diskrimineerimist.

Samuti edendame seatud ESG eesmärke kogu oma tarneahelas. Edaspidi nõuame ka oma allhankijatelt keskkondlike, sotsiaalsete ja hea haldustava kriteeriumide vallas samade eesmärkide püstitamist, nagu oleme seadnud endale. Usume, et see seab uued standardid kogu tegevusvaldkonnale.

Uuendatud finantseesmärgid

Mõõdame oma strateegia edukust kontserni uute finantseesmärkidega, mis on plaanis saavutada 2025. aasta lõpuks:

ärikasumi marginaal (EBIT): 6%

võlasuhe (gearing): alla 50%

dividend: pidev kasv

Rohkem infot meie investorite lehel.

Missioon

Loome paremaid elukeskkondi

Missioon on meie ettevõtte tegevuse mõte ja olemasolu põhjus. See vastab küsimusele, mida tahame ettevõttena teha ja kuhu soovime jõuda. Meie missioonil on meile oluline tähendus. Paremate elukeskkondade arendajana ja ehitajana on meil täita oluline roll tehiskeskkonna heitmevabade lahenduste väljatöötamisel ning klientidele jätkusuutliku ja sujuva elu võimaldamisel.

Väärtused

Lugupidamine

 • Hoolime oma klientidest ja töötajatest
 • Otsime jätkusuutlikke keskkonnalahendusi

Koostöö

 • Oleme avatud ja jagame teadmisi
 • Kaasame partnereid ja teeme nendega koostööd, et olla edukad

Loovus

 • Usaldame ja loome meeldiva õhkkonna
 • Julgustame inimesi innovatsioonile ja väljakutsetele

Kirg

 • Püüdleme parima kvaliteedi, oskusteabe ja tulemuste poole
 • Töötame eetiliselt ja täidame lubadused

Ehitame tulevikku koos

Löö kaasa

Töökohale kandideerimine tõstab lootuseid ja tekitab ootuseid. Soovime, et YITsse tööle kandideerija kogemus oleks meeldiv.

 • Austame kandideerijat. Soovime luua keskkonna, kus kandidaat end mugavalt tunneb, et ta ennast oma parimast küljest saaks näidata. Hoiame teda värbamisprotsessiga kursis.
 • Oleme õige töötaja leidmisel avatud. Lisaks kompetentsidele ja potentsiaalile peame oluliseks ka seda, kas kandidaat meie meeskonda sobib ja meie väärtustele vastab.
 • Hästi planeeritud sisseelamine on meie eesmärk iga kord, kui meiega liitub uus töötaja.

Saa osaks meie õnnelikust meeskonnast

Soovime luua õnnelikku töömeeskonda ja –kultuuri.

 • Ohutus ja heaolu on meie töö nurgakivid ja me arendame oma praktikaid pidevalt. Soovime tagada turvalise ja tõeliselt hooliva töökeskkonna. Meie jaoks on oluline, et töötaja elu oleks hästi tasakaalus.
 • Vastastikune austus ja usaldus on väärtused, mida me oma töömeeskonnas hindame. Innustame olema loov ja usume, et entusiasm on nakkav.
 • Töötame koos. Transparentsus, töötajate kaasamine ja teineteiselt õppimine. Igal töötajal on oluline roll hea meeskonnavaimu loomisel, seda nii majasiseselt kui meie partneritega.

Arenda oma kompetentse

Pakume töötajatele võimalusi õppida ja areneda.

 • Me hindame töötajate haridust ja kogemust, kuid isegi olulisemaks peame nende suhtumist ja kirge eesmärke saavutada ja asju korda saata.
 • Soovime, et töötajaid motiveeriks nende roll, meie kultuur ja kompensatsioon. Meie personalipoliitika väärtused on vastutustunne ja pikaealisus.
 • Meie erinevad projektid, karjäärivõimalused ja muud sisemised arenguvõimalused nagu ka teadmiste jagamine toetavad töötaja karjääri. Räägime töötajatega regulaarselt nende arengust ja tulevikust YITs.