Koos oleme YIT

Meie lugu: AS YIT Eesti

AS YIT Eesti on Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid, mis kuulub Soome suurimasse ehitusteenuseid pakkuvasse kontserni YIT ja on tegutsenud 1991. aastast.

AS YIT Eesti põhilised tegevusvaldkonnad on korterite, äripindade ja terviklike piirkondade arendamine ja ehitamine ning taristuehitus.

Üle 30-aastase tegevusaasta jooksul on YIT Eesti ehitanud üle 700 hoone, mille hulka kuulub elamuid, äri- ja tootmishooneid, ühiskondlikke ja sotsiaalhooneid. 

Olles üks suuremaid ja juhtivaid kinnisvara arendajaid, on YIT Eesti ehitanud üle 4000 uue kodu. Tagamaks parimat kvaliteeti projekteerib, ehitab ja müüb YIT Eesti uued korterid täisteenusena ise.

AS YIT Eesti on Soome-Eesti Kaubanduskoja liige ja Digitaalehituse klastri liige.

30 aastat

tegutsemist Eesti turul

68 spetsialisti

töötab AS-is YIT Eesti

4400 uut kodu

on valminud meie käe läbi

2 valdkonnaga

tegutseme igapäevaselt

Atraktiivne-tööandija 2021.png

Top-3-kinnisvaraarendaja-2021.png

EKFL_1920x1080.jpg

Ehitame tulevikku koos

Löö kaasa

Töökohale kandideerimine tõstab lootuseid ja tekitab ootuseid. Soovime, et YITsse tööle kandideerija kogemus oleks meeldiv.

 • Austame kandideerijat. Soovime luua keskkonna, kus kandidaat end mugavalt tunneb, et ta ennast oma parimast küljest saaks näidata. Hoiame teda värbamisprotsessiga kursis.
 • Oleme õige töötaja leidmisel avatud. Lisaks kompetentsidele ja potentsiaalile peame oluliseks ka seda, kas kandidaat meie meeskonda sobib ja meie väärtustele vastab.
 • Hästi planeeritud sisseelamine on meie eesmärk iga kord, kui meiega liitub uus töötaja.

Saa osaks meie õnnelikust meeskonnast

Soovime luua õnnelikku töömeeskonda ja –kultuuri.

 • Ohutus ja heaolu on meie töö nurgakivid ja me arendame oma praktikaid pidevalt. Soovime tagada turvalise ja tõeliselt hooliva töökeskkonna. Meie jaoks on oluline, et töötaja elu oleks hästi tasakaalus.
 • Vastastikune austus ja usaldus on väärtused, mida me oma töömeeskonnas hindame. Innustame olema loov ja usume, et entusiasm on nakkav.
 • Töötame koos. Transparentsus, töötajate kaasamine ja teineteiselt õppimine. Igal töötajal on oluline roll hea meeskonnavaimu loomisel, seda nii majasiseselt kui meie partneritega.

Arenda oma kompetentse

Pakume töötajatele võimalusi õppida ja areneda.

 • Me hindame töötajate haridust ja kogemust, kuid isegi olulisemaks peame nende suhtumist ja kirge eesmärke saavutada ja asju korda saata.
 • Soovime, et töötajaid motiveeriks nende roll, meie kultuur ja kompensatsioon. Meie personalipoliitika väärtused on vastutustunne ja pikaealisus.
 • Meie erinevad projektid, karjäärivõimalused ja muud sisemised arenguvõimalused nagu ka teadmiste jagamine toetavad töötaja karjääri. Räägime töötajatega regulaarselt nende arengust ja tulevikust YITs.

Oleme rahvusvaheline ettevõte

YIT on Soome suurim ja Põhja-Euroopa üks juhtivaid arendus- ja ehitusettevõtteid. YIT missioon on luua paremaid elukeskkondi ning arendada ja ehitada jätkusuutlikku eluviisi toetavaid funktsionaalseid kodusid, tulevikutrende järgivaid avalikke ja ärihooneid ning infrastruktuuri, mis toetab kogukondade, ettevõtete ja ühiskonna toimimist. YITs töötab ühtekokku 4300 spetsialisti kaheksas riigis: Soomes, Rootsis, Eestis, Lätis, Leedus, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas. 2023. aastal oli ettevõtte müügitulu 2,2 miljardit eurot. YIT Corporationi aktsiad on noteeritud Nasdaq Helsinki Oy börsil. www.yitgroup.com

Rohkem infot YIT kontserni ja finantsnäitajate kohta vaata siit.

Ettevõtte nimetähed Y, I ja T pärinevad ajaloolisest nimest Yleinen Insinööritoimisto (üldinseneribüroo), mis alustas tegevust Soomes 1912. aastal. Ettevõtte nime hääldamisel hääldatakse nimetähed eraldi välja järgmiselt: üü- ii- tee.

4300 spetsialisti

töötab YIT Grupis

 

Tegutseme

8 riigis

Kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuse juhtpõhimõtted

Meie eesmärgiks on pakkuda oma klientidele kaasaegseid, kvaliteetseid ja kõrge tarbimisväärtusega ehitisi. Soovime alati leida oma kliendi vajadustele ja võimalustele vastava ning parima võimaliku ehitustehnilise lahenduse.

YIT Eestis toimiv juhtimissüsteem on tunnistatud Bureau Veritas Certification poolt vastavaks rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015, keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001:2015 ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi standardi ISO 45001:2018 nõuetele.

BV_Cert_N&B_ISO9001-14001- ISO 45001.png

Sertifikaadid on tõenduseks, et meie tegevus on kõikidel tasanditel süsteemne ja ettevõte järgib oma tegevuses seadusi, ehituslikke normatiive ja eeskirju, head ehitustava, heakskiidetud standardeid, keskkonna-, tööohutus- ja töötervishoiu nõudeid ning säästva arengu põhimõtteid.

AS-i YIT Eesti kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutuse juhtpõhimõtted rajanevad kohustusel projekteerida, ehitada ja luua tingimused ehitiste kasutamiseks:

 • juhtides oma tegevusi vastavuses kehtivate õigusaktide ning teiste tunnustatud nõuetega;
 • luues tingimused mis hoiavad töötajate tervist;
 • kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid, ergonoomilisi töövahendeid ja keskkonnahoidlikke materjale ning soovitades neid ka huvipooltele;
 • hoides ära ohuolukordi, õnnetusi ja saastamist ning minimiseerides riske ja kahjulikke mõjusid;
 • kasutades säästlikult kõiki ressursse (sh materjalid, kütus, energia, vesi);
 • vähendades jäätmeteket ning toetades materjalide taaskasutust;
 • edendades töötajate ja koostööpartnerite teadlikkust nii töötervishoius, tööohutuses kui keskkonnas tervikuna, sh nende kaasamise kaudu;
 • toetades juhtimissüsteemide väljatöötamist ning rakendamist hankijate ja alltöövõtjate poolt;
 • nõustades klienti varajases äriidee staadiumis pakkudes paindlikku teenusepaketti;
 • täites kliendi soove ning tagades oma teenuse kvaliteedi;
 • tagades juhtimissüsteemi ja selle toimivuse läbi pideva parendamise.

    Karjäär YIT-s

    karjäär.png

    Tutvu

    Meediale

    meediale.png

    Tutvu

    Strateegia

    strateegia.png

    Tutvu

    AS YIT Eesti
    Pärnu mnt 102b, Tallinn 11312
    E - R: 8 - 17 L, P: Suletud