Ettevõtte jätkusuutlikkuse strateegia (ESG)

Ettevõtte jätkusuutlikkuse strateegia (ESG)

Oleme osa rahvusvahelisest arendus- ja ehitusettevõttest


Oma igapäevaste tegevuste kaudu viime ellu YIT missiooni, milleks on parema elukeskkonna loomine ning keskkonnasõbralike ja jätkusuutlike lahenduste teostamine selliselt, et nende negatiivne mõju keskkonnale jääks võimalikult väheseks.  

Ikoon_Environment.png

Keskkonnakriteeriumide vallas järgime teaduspõhiste eesmärkide algatust (SBTi), et hoida ülemaailmse temperatuuri tõus 1,5 °C piires, mis on kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppega.

Ikoon_Social.png

Sotsiaalsete kriteeriumide vallas jätkame ühiskonnale parema elukeskkonna arendamist ja ehitamist. Töötame välja ennetavaid meetmeid tööohutuse parandamiseks.

Ikoon_Governance.png

Juhtimiskriteeriumide vallas oleme jätkuvalt ranged varimajanduse suhtes. Lisaks suhtume leppimatusega korruptsiooni, tööjõu ärakasutamisse ja diskrimineerimisse.

Rajame paremat elukeskkonda

Parema elukeskkonna rajamine YIT Eesti moodi algab pisikestest asjadest, nagu sellest, et planeerime ja rajame elamuarenduse projektidesse rattaparklad ja käruruumid ning mitmekesine haljastus meie arendustes on loomulik lisa ja tugi looduskesksema elukorralduse saavutamisel. 

Otsime oma projektides pidevalt uusi keskkonda säästvamaid lahendusi, näiteks tavapäraste kütteliikide asemel maaküte.

Jätkusuutlik tulevik meile kõigile

YIT vaatab meie elukeskkonda tervikuna.

Ikoon_A-energiaklass.png

A-energiaklassiga
elamud

Ikoon_maaküte.png

Säästlikud
tehnosüsteemid

Ikoon_turvalisus.png

Turvalised hooned
ja hoovialad

Ikoon_päikesepaneelid.png

Taastuvenergia
lahendused

Ikoon_jalgratas.png

Mitmekesine
linnakeskkond

Ikoon_elektriautode laadimine.png

Elektriautode
laadimisvõimalused

Meie mõjutame keskkonna tulevikku

Arvutame kõikide projektide CO2 jalajälje ning kaalume igas projektis keskkonda säästvamate materjalide kasutamist.

Kasutame oma tegevuses rohelist elektrienergiat.

Püüame järgida keskkonnaalaseid BREEAM sertifitseerimise süsteemi ja Euroopa Liidu taksonoomia üldpõhimõtteid.

Vastutustundlik juhtimine

Olla heaks eeskujuks kõikidele teistele arendus- ja ehitusettevõtetele. 

Käitumisstandard.
YIT tegevusjuhend – meie tegevus on kooskõlas meie ühiste väärtuste ja eeskirjadega.

Läbipaistvus, avatus, usaldusväärsus.  
YIT vihjekanal on vahend riskide ennetamiseks ja märk meie pühendumusest ausale asjaajamisele. 

Referentsid

Nurme 2,4,6 korterelamud
A-energiaklass, maaküte, päikesepaneelid, põrandajahutus, soojustagastusega ventilatsioon, rattamaja rohekatus
Luige 5 korterelamu
A-energiaklass, maaküte, päikesepaneelid, soojustagastusega ventilatsioon, puitpaneelidest välisseinad, maasoojusel põhinev jahutussüsteem
Küti kvartali korterelamud
A-energiaklass, päikesepaneelid, soojustagastusega ventilatsioon
Hansa tee 1, 2, 4, 8 ja 10 elukvartal
Puitpaneelidest välisseinad, soojustagastusega ventilatsioon
Päevalille 19
Projekteeritud ja ehitatud BREAAM In-use Excellent nõuete kohaselt
Makita lao-ja büroohoone
Taastuvenergialahendused tööstushoonetel, päikesepark 1 MW
Purtse tuulepark
Taastuvenergia taristu rajamine
Loone ökodukt
Rohesild metsloomadele
Tallinna sadama kruiisiterminal
Mereküte, päikesepark