YIT klientide privaatsuspoliitika

Andmete privaatsuspoliitika ja kasutusjuhised

 

Tere tulemast YIT veebilehele! Veebisaidi kasutamisel nõustute selle poliisi nõuete ja tingimustega. Veebisaidi kasutamisel nõustute, et salvestame ja kasutame brauseriküpsiseid meie poliisis sätestatud tingimuste alusel.

 

ANDMETE PRIVAATSUSPOLIIS

YIT töötleb teie isikuandmeid vastavuses andmekaitseseadustega, sh Euroopa Liidu üldiste andmekaitseregulatsioonide ning muude riiklike andmekaitseseadustega. Andmekaitse on oluline nii meile kui ka meie töötajatele, klientidele, tarnijatele ja muudele partneritele ja kasusaajatele.

Selle poliisi eesmärk on sätestada kõrged ja ühtlased standardid, mis tagavad töötajatele, klientidele, tarnijatele ja muudele partneritele ning kasusaajatele nende isikuandmete austamise ja kaitsemise. Teiseks eesmärgiks on hallata juriidilisi ja regulatiivseid riske ning meie reputatsiooni. See poliis ei mõjuta rangemaid isikuandmete kogumisele ja töötlemisele kehtestatud juriidilisi kohustusi ja nõudeid. Siin tooduga konflikti sattudes kehtivad kohalikud seadused.

YIT jaoks tähendavad „isikuandmed“ indiviidi tuvastamisega seotud andmeid. „Tundlikud isikuandmed“ tähendavad teavet tervise, puude ja muude tundlike isikuandmete kohta.

YIT kogutavaid isikuandmeid ja seda, kuidas neid töödeldakse, võivad reguleerida täiendavad kohalikud seadused.

Andmete privaatsuse regulatsioonid sätestavad isikuandmete töötlemist, mistõttu toimib YIT järgmiselt:

 • Kogub ja töötleb isikuandmeid vastavuses rakenduvate seadustega.
 • Kasutab piisavaid ja mõistlikke meetmeid isikute teavitamiseks nende isikuandmete kogumisel ja selgitab, kuidas neid andmeid kasutatakse.
 • Küsib kasutaja nõusolekut isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks, tagades nii läbipaistvuse ja andes võimaluse antud luba tühistada.
 • Kogub vajalikke eesmärgipõhiseid isikuandmeid ja seda õiguslikel eesmärkidel.
 • Annab ligipääsu isikuandmetele vaid nendele isikutele, kel on nendele andmetele õigustatud ligipääs.
 • Töötleb isikuandmeid õiglaselt ja seaduspäraselt ka nende andmete edastamisel ja töötlemisel väljaspool riiki, kus need koguti. Isikuandmete töötlemine peab olema piiratud ettevõtte tegutsemisvajadustega, tagama efektiivse kliendihoole ja vastavad kommertstoimingud.
 • Ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on ettevõtte tegutsemiseks, efektiivse kliendihoole tagamiseks ja kommertstoiminguteks vajalik. Kui isikuandmed pole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti ja töödeldi, kustutame need või muudame need anonüümseks.
 • Hoiab isikuandmed täpsete ja ajakohastena ja tagab isikutele mõistlikud meetmed säilitatud isikuandmete kohta teabe saamiseks ning ebatäpsuste parandamiseks.
 • Esitab isikuandmeid ametnikele vaid seadusega lubatu piires või isiku loal.
 • Hindab süsteemselt isikuandmete kogumise, töötlemise ja säilitamisega seotud andmekaitseriske.
 • Nõuab teenusepakkujatelt selle poliisi kaitsetaseme ulatuses YIT kogutud isikuandmete kaotamise, varguse, volitamata kasutamise takistamist. Ootab YIT kaasatud kolmandatelt osapooltelt selliste andmete õiglast ja seaduslikku töötlemist ka siis, kui neid andmeid töödeldakse väljaspool riiki, kus need koguti või hangiti.
 • Ootab kõigilt töötajatelt isikuandmete konfidentsiaalsuse austamist.

 

Kontaktandmed

YIT Oyj on teie andmete töötlemise andmekontrolör (vastutav töötleja). Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme või soovite teavet muude YIT grupi ettevõtete andmekaitseisiku kontaktandmete kohta, täitke see blankett või kirjutage e-posti aadressile: privacy@yit.fi või postiaadressile: YIT Oyj, P.O. postkast 36, Panuntie 11, 00621 Helsinki, Soome. Lisateavet leiate ka Erakliendi Privaatsusavaldusest või Ärikliendi Privaatsusavaldusest.

 

Küpsised

 

Sellel veebisaidil kasutatavad küpsised ei riku teenusekasutaja privaatsust. Küpsiseid kasutatakse näiteks veebisaidi kasutamise mõõtmiseks ning tüübi ja mahu määramiseks. Küpsiseid võidakse kasutada ka ettevõtetele suunatud otseturustamisel või kasutajaloenditel turustamiseks. Sellise turustamise eesmärgiks on pakkuda ettevõtte teenuseteavet kasutajatele, kes on eelnevalt külastanud ettevõtte veebisaiti. Me ei kogu selliseid kasutaja isikuandmeid, nagu e-posti aadressid, telefoninumbrid või krediitkaardinumbrid.

 

Küpsised ei anna ligipääsu andmetalletusseadmele ega paku võimalust kopeerida andmetalletusseadme, nagu kõvaketta sisu. Kasutaja saab küpsised blokeerida, muutes selleks Interneti-brauseri sätteid; see aga võib vähendada veebisaidi funktsionaalsust ja pole soovitatav. Kasutaja võib küpsised igal ajal Interneti-brauserist kustutada.

 

 

YIT kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: klientidega suhtlemiseks, YIT toodete ja teenuste turustamiseks (sh sihitud e-postiturustamiseks, sidusreklaamimiseks ja personaalseteks müügikõnedeks), tagasiside kogumiseks ja käsitsemiseks, küsitud teabe pakkumiseks ning YIT-st hangitud või tellitud toodete ja teenuste pakkumiseks.

 

Lisaks võib YIT jagada teie kontaktandmeid ja siduskäitumise andmeid, nagu saidikülastusi ja e-posti klõpse kanalipartneritega YIT toodete ja teenuste müümise ja turustamise eesmärgil.

 

Kasutajaid võidakse sihtida, kui nad kasutavad kolmandast osapoolest teenusepakkujaid (nt Google). Kasutajaloenditel põhinev turustamine kasutab sellel veebisaidil kasutajaküpsistega loodud loendeid. Turustamisele kehtestatud reklaamipoliis põhineb kasutajaloenditel, sh Google Inc. huvipõhistel reklaamipoliisil, mille kõige uuema versiooni leiate aadressilt http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=fi&answer=143465 Kasutaja võib soovi korral võtta kasutusele Your Online Choices veebisaidil toodud kasutajaloenditel põhineva turustamise: http://www.youronlinechoices.com/fi Google’i turustamise reklaamisätted leiate aadressilt: http://google.com/ads/preferences

 

 

Saidianalüütika

See veebisait kasutab saidianalüütikat – nt Google Analytics, mis on Google Inc. veebianalüütika teenus. Saidianalüütika kasutab veebisaidi liikluse analüüsimiseks küpsiseid (tekstifaile). Küpsiste koostatud teavet (nt IP-aadressid) edastab ja talletab teenusepakkuja. Teenusepakkujad kasutavad seda teavet veebisaidi omanikele aruannete koostamiseks ning pakub veebisaidi aktiivsuse ja Internetikasutusega seotud muid teenuseid.

Teenusepakkujad võivad edastada andmeid kolmandatele osapooltele, kui see on seadusega nõutud või kui kolmas osapool seda teavet nende eest töötleb.

Teenusepakkujad ei seosta teie IP-aadressi muude nende valdustes olevate andmetega. Saate küpsised brauseri sätetes blokeerida, aga see vähendab veebisaidi funktsionaalsust.

Selle saidi kasutamisel ja sellel liiklemisel annate saidianalüütika teenusepakkujale loa töödelda isikuandmeid vastavuses selle poliisiga ja selles kirjeldatud eesmärkidel.

 

Poliisi lisad

YIT võib seda poliisi muuta või muuta, modifitseerida või keelata ligipääsu saidile või saidi sisulehtedele sellest eelnevalt teavitamata. Selle poliisi rakendamiskuupäev on esitatud eespool. Kui YIT muudab seda poliisi viisil, mis muudab seda, kuidas YIT selle saidi kaudu esitatud isikuandmeid kogub või töötleb, annab YIT sellest teada sellel saidil. 

 

KASUTUSTINGIMUSED

Kasutaja õigused

Nagu nendes nõuetes ja tingimustes ja kohalduvates seadustes sätestatud, annab YIT teile õiguse vaadata ja laadida alla YIT veebisaidil olevaid materjale isiklikuks, mittekommertslikuks kasutamiseks eeldusel, et järgite kõiki autorikaitse teatiseid ja muid materjali omanikuõiguseid.

Kõik õigused, mida pole selles avalduses antud, on kaitstud.

 

Intellektuaalomandi õigused

Kõik teenusega seotud intellektuaalomandi õigused (autorikaitse, kaubamärgid ja domeeninimed) kuuluvad materjali omanikule, YIT-le või tema koostööpartneritele.

Veebisaidil esitatud teabe reklaami eesmärgil taastootmine, kopeerimine, edastamine, salvestamine, muutmine, levitamine, avaldamine, taaskasutamine, litsentsimine, müümine või muul moel kasutamine on autorikaitse omaniku, YIT või tema koostööpartnerite eelneva kirjaliku loata keelatud.

Teabe salvestamine või kopeerimine isiklikuks kasutamiseks on lubatud. Kõik materjaliga seotud intellektuaalomandid jäävad algsele omanikule.

YIT loal veebisaidil avaldatud teabe allalaadimine või väljatrükkimine ja selle avaldamine on lubatud koos allikale viitamisega.

 

Kohustused

YIT veebisait ja selle sisu moodustavad YIT pakutava teenuse. YIT annab endast parima, et tagada saidi sisu täpsus ja järjepidev katkematu kättesaadavus. Ülalmainitus kõrvale jättes, esitatakse YIT veebiteenuse sisu „nagu on“ ja „nagu saadaval“. YIT ei garanteeri saidi sisu täpsust või usaldusväärsust või saidi katkematut ja veatud toimimist.

YIT, tema litsentsiandjad, koostööpartnerid, vastutavad isikud või töötajad ei vastuta otseste, kaudsete, koheste, järgnevate, ootamatute või juhuslike kahjude, trahvide või muude YIT veebisaidi või selle sisu kasutamisest, saidi kasutamatusest või seal sisalduvast teabest tulenevate kahjude eest.

YIT veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte saitidele või rakendustele ning need lingid on osa teenusest, mida YIT oma saidikasutajatele pakub. YIT ei vastuta selliste saitide, rakenduste ega seal sisalduva teabe täpsuse eest. Kolmanda osapoole saidile liikudes kohalduvad selle saidi nõuded ja tingimused.

YIT jätab endale õiguse veebisaiti igal ajal muuta.

 

Kasutajate loodud materjal

YIT serveritesse (e-posti või YIT veebisaidi kaudu) materjali (teavet, kujutisi, küsimusi, ideid, tellimusi jne) esitav kasutaja nõustub järgmiste kasutustingimustega.

- Materjali ükski osa ei tohi olla illegaalne, ähvardav, solvav, etnilist või rassiviha õhutav, pornograafiline, usulisi tõekspidamisi solvav, intellektuaalomandi õigusi rikkuv või muul moel avaldamiseks kõlbmatu.

- Enne materjali üleslaadimist tuleb sellest kõrvaldada kõik viirused ja muud kahjulikud elemendid.

- Materjali esitaja on materjali omanik ja/või omab piiramatut õigust esitada seda YIT-le ning YIT võib seda avaldada tasuta ning kasutada selles sisalduvad materjale või ideid tausta ja piiranguteta, allikale viitamata ning maksekohustusteta.

- Materjali pakkuja ei tohi algatada esitatud materjali osas YIT vastaseid juriidilisi toiminguid ning materjali pakkuja korvab YIT-le kõik YIT vastu algatatud juriidiliste toimingutega kaasnevad kulud.

YIT jätab endale õiguse kasutajate esitatud materjalist igal ajal vabaneda. YIT ei vastuta serveritesse sisestatud materjali eest.

 

Veebisaidi muutmine

YIT jätab endale õiguse muuta saidi sisu, piirata sellele ligipääsu või sulgeda saidi igal ajal ja igal põhjusel ning sellest eelnevalt ette teatamata. YIT ei oma kasutajate ees mingeid kohustusi veebisaidi muutmise või sulgemise osas.

 

Kasutustingimuste ülevaade

YIT jätab endale õiguse neid kasutustingimusi igal ajal ja ette teatamata muuta. Muudatused hakkavad kehtima veebisaidil avaldamise hetkest.

 

Sotsiaalmeedia kasutustingimused

YIT sotsiaalmeedia eesmärk on pakkuda vestlusplatvormi YIT-st huvitatud isikutele. YIT ei vastuta saidile postitatud kasutajate kommentaaride eest. Jätame endale õiguse kustutada kasutustingimusi rikkuva või muul moel ebasobivaks peetava sisu.

Austage teie kasutajaid ning käituge viisakalt. Meie saidile on keelatud postitada ebasobivat, ähvardavat, laimavat, etnilist või rassiviha õhutavat, pornograafilist, usulisi tõekspidamisi rikkuvat sisu või materjali või reklaamivat või autorikaitset rikkuvat materjali. Neid kasutustingimusi rikkuvatel isikutel blokeeritakse ligipääs saidile.

YIT meeskonna liikmed peavad end esitama YIT esindajatena.

 

Kohalduvad seadused

Need kasutustingimused on kooskõlas Soome seadustega, v.a seostav tegur. Kõik nende kasutustingimustega seotud vaidlused lahendatakse Soome kohtusüsteemis.