YIT tegevusjuhend

YIT tegevusjuhend

Meie tegutsemise ja töömeetodite aluseks on meie missioon, visioon ja väärtused.

Oleme pühendunud pikaajalisele edule, mis tähendab, et me ei püüa iga hinna eest häid finantstulemusi saavutada. Äris edu saavutamiseks tuleb meil kõigisse lugupidavalt suhtuda ja luua väärtuseid nii klientide, aktsionäride kui töötajate jaoks.

YIT tegevusjuhend on konkreetne ülevaade sellest, kuidas mõjutavad meile olulised väärtused tööd erinevate osapooltega. Tegevusjuhend ei ole detailne juhend, mis annab vastuse igale küsimusele, vaid pigem üldine mall, mis kirjeldab meie poolt heaks kiidetud viise äris tegutsemiseks. Dokument sisaldab põhimõtteid, mis juhivad meie suhteid klientide, tööliste, osanike, äripartnerite, konkurentide, ühiskonna ja keskkonnaga. Leiate sealt ka informatsiooni, mis on seotud äripõhimõtete järgimise ja rikkumistest teatamisega.

YIT tegevusjuhend

Lugemiseks ja allalaadimiseks saadaval siin eesti keeles