• YIT 30
  • 27.09.2021

Tartu avavangla - kõige elumuutvam hoone

Tartu avavangla on projekt, mis muutis ehitajad spioonideks ja võimalikeks pättideks. Tuli ju mõelda nagu kinnipeetav, et teha vangla võimalikult turvaliseks. Kahe silma vahele ei tohtinud jääda ka pisemad mutrid või kruvid.

Vangla ehitamine on kindla peale üks projekt, mis teiste seas lihtsalt tuleb esile. Nii lasub ehitajate õlal keskmisest suurem vastutus, sest märkama peab ka pisidetaile ning katsetama erinevate materjalidega. YIT ehitajad aga lisakoormat ei kartnud – mida huvitavam, seda vaheldusrikkam!

Nii algas 2014. aasta märtsis moodsa Tartu avavangla ehitus. Avavangla pole päris klassikaline vangla: sinna paigutatakse vaid neid kinnipeetavaid, kelle karistusaeg hakkab varsti lõppema või kes on vanglas end korralikult üleval pidanud. Nii on avavanglast võimalik vangla loal ja põhjendatud juhtudel lahkuda, näiteks käia tööl või koolis.

YIT Ehituse objektijuht Markus Mägi meenutas, et ehitamisel pidi mängima ka väikest viisi spiooni: “Ehituslike sõlmede lahendamisel oli alati esimeseks mõtteks, kuidas see oleks võimalikult pätikindel. Kõik trapikaaned, ripplaed jms pidid olema mehaaniliselt ja tugevalt kinnitatud.” Mägi sõnul ehitati avavanglasse ka üks lasketiir, mille seina- ja kattematerjali valimisel tehti reaalseid laskmise katsetusi ning lõpuks valiti võitjaks 10 mm teras.

Tartu avavangla ehitusega paranes tunduvalt ka kinnipeetavate elu. Nii on vangla elanikel võimalik korvpalli mängida ja jõusaalis käia. Lisaks tehti avavanglasse ema ja lapse tuba, kus on eraldi beebivoodi. Varasemalt said Tartu vangid avavangla teenuseid kasutada vaid Jõhvis või Maardus.

Vangla on inimeste jaoks kindlasti üks kohti ja hooneid, mis muudab elu drastiliselt. Seetõttu oleme projektile sellise tiitli ka andnud. Avavangla valmis 2015. aasta märtsis.