• EE Articles
  • 16.10.2018

Tänavu sügisel avati EV100 programmi „Hea avalik ruum“ raames valminud Väike-Maarja aleviku uuenenud keskväljak

Sügise hakul valmis EV100 programmi raames Väike-Maarja aleviku uuenenud keskväljak, mille käigus rekonstrueeris YIT Infra Eesti AS tiikide lagunevad betoonääred, rajati jalakäijatele mõeldud alad, muudeti liiklus- ja parkimiskorraldust ning uuendati kõrghaljastust. Keskväljakule rajati ka uus valgustuslahendus.

Sügise hakul valmis EV100 programmi raames Väike-Maarja aleviku uuenenud keskväljak, mille käigus rekonstrueeris YIT Infra Eesti AS tiikide lagunevad betoonääred, rajati jalakäijatele mõeldud alad, muudeti liiklus- ja parkimiskorraldust ning uuendati kõrghaljastust. Keskväljakule rajati ka uus valgustuslahendus.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla sõnas, et sümboolsele avamisele eelnenud nädalate jooksul oli väljak juba spontaanselt omaks võetud. Nii noored kui eakad istuvad siinsetel pinkidel ja mängivad väljaku teises otsas lauatennist. Ta usub, et väljaku teostumine on oluline seepärast, et kasvatab kogukonnatunnet ja soovi kogukonda panustada.

YIT Infra Eesti AS teostas EV100 programmi „Hea avalik ruum“ raames keskväljakute valmimist Valka, Põlva, Pärnusse ning Väike-Maarjasse. Käesolevaga loodetakse sõlmida leping „Rakvere Pika tänava kui atraktiivse linnaruumi arendamise“ raames, mille käigus rekonstrueeritakse Rakvere Pikk tänav. Tänava rekonstrueerimisprojekt kuulub EV100 programmi „Hea avalik ruum“ hulka.

YIT Infra Eesti AS teostas Väike-Maarja avaliku ruumi väljaarendamise töid, mille kogumaksumus oli ligikaudu 1,6 miljonit eurot. Sellest 935 000 euroga toetas projekti EAS, ülejäänu oli Väike-Maarja valla omaosalus.

Valga keskväljaku rekonstrueerimistööde kohta loe lähemalt artiklist https://www.yit.ee/ettevottest/uudised2/2018/valgas-taasavati-keskvaljak

Põlva linna 25. aastapäevaks valminud keskväljaku ehitustöödest loe lähemalt artiklist https://www.yit.ee/ettevottest/uudised2/2018/polva-linan-keksvaljaku-avamine

Pärnusse valminud Rüütli platsi ehitustöödest loe artiklist https://www.yit.ee/ettevottest/uudised2/2018/yit_parnu_ruutli_plats

Allikas: Kuulutaja.ee