• EE Articles
  • 06.09.2018

2018. aasta juunis valmis Pärnu kesklinnas asuv Rüütli plats ja selle ümbrus

21. märtsil alustas AS YIT Infra Eesti AS Pärnu kesklinna Rüütli platsi ja selle lähiümbruse rekonstrueerimistöid. Tööde käigus said uue ilme Rüütli plats, platsiga külgnev Rüütli tänav kuni vastas asuvate majadeni ja Aia tänav Rüütli ja ringristmiku vahel. Aia tänavalt kaotati üks sõidutee rida, laiendati jalakäijate ala, uuendati tänavakatet, valgustust, välimööblit ning haljastust.

21. märtsil alustas AS YIT Infra Eesti AS Pärnu kesklinna Rüütli platsi ja selle lähiümbruse rekonstrueerimistöid. Tööde käigus said uue ilme Rüütli plats, platsiga külgnev Rüütli tänav kuni vastas asuvate majadeni ja Aia tänav Rüütli ja ringristmiku vahel. Aia tänavalt kaotati üks sõidutee rida, laiendati jalakäijate ala, uuendati tänavakatet, valgustust, välimööblit ning haljastust.

Ringi ja Aia tänava vahelise Rüütli tänava lõigul piirati autode liikumist tänava mõlemasse otsa paigaldatud tõkispostidega, mis aastaajast sõltuvalt ja platsil toimuvatest üritustest kas üles tõstetakse või alla lastakse. Ehitustööde valmides ei saa Aia tänava kesklinna-poolsel küljel parkida.

Rüütli platsi katendiks said hallid graniitplaadid, mida ümbritsevad platsiga samas tasapinnas paiknevad hallide betoonkividega kõnniteelõigud. Rekonstrueerimistööde käigus paigaldatakse 29 istepinki, 20 jalgrattahoidlat, 41 tänavavalgustusposti, lillekastid ja kuusejalg.

Ehitustööde tellija ja arendaja on Pärnu Linnavalitsus. YIT Infra Eesti AS-iga sõlmiti leping 1 333 333,32 euro suurune leping.

Allikas: Pärnu.ee