Tehnovõrgud

Rakvere Pikk tn

Teedeehitustööde kõrval teostame peatöövõtu korras tehnovõrkude ehitustöid


Enda jõududega teeme vee- ja kanalisatsiooni ehitustöid. Usaldusväärseid koostööpartnereid kasutades ja teedeehituse raames teostame elektri, tänavavalgustuse ja sidetrasside ning gaasi- ja soojustrasside ehitustöid.

Referentsid