Teede projekteerimine

AS YIT Eesti pakub projekteerimise teenust, s.h. teeme:

  • teede (linnatänavad ja maanteed), platside, parklate, kõnni- ja kergliiklusteede projekte; teeprojektide ekspertiise;
  • era- ja kortermajade hoovide heakorra ja juurdepääsuteede projekte;
  • ehitusaegseid liikluskorraldusskeeme;
  • projekteerimise peatöövõttu koos eriosade projekteerijatega (vesi, kanalisatsioon, gaas, side, tänavavalgustus jne).

Peamiselt toetab projekteerimisüksus oma insenertehniliste oskustega AS YIT Eesti ehitusosakondi, kuid meil on piisavalt ressursse pakkumaks teede projekteerimise teenust ettevõttest väljapoole.

AS YIT Eesti omab teede projekteerimise valdkonnas teehoiutööde  tegevusluba, mis on registreeritud Majandustegevuse registris numbriga 186/04115/07140/10157/13136.

Projektlahendusi teostame litsentseeritud tarkvara programmiga AutoCad Civil 3D 2015.