Topeltrootori süsteem

Vaia puurimise käigus süvistatakse pikk spiraalpuur maasse üheaegselt seda ümbritseva manteltoruga. Spiraalpuur pöörleb ühes suunas ja manteltoru vastassuunas.

Tulemuseks on manteltoruga täielikult kaitstud puurauk. Meetod on eriti tõhus oludes, kus pinnaseveetase on kõrge ja esineb pinnase sissevoolu oht puurauku. 

Topeltrootor süsteemiga vaia süvistamise meetodit saab lugeda praktiliselt vibratsioonivabaks, seetõttu saab vaiu rajada ka vahetult olemasolevate hoonete kõrvale.

Vai vundamentide projekteerimist käsitletakse standardites: 

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 1: Üldeeskirjad" ;
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 2: Pinnaseuuringud ja katsetamine".

Tööde tegemiseks on standard: 

EVS-EN 1536:2010 + A1:2015"Execution of special geotechnical work - Bored piles".

VIITED

Ingl. k. Double Rotary System (DRS) 
Saksa k. Doppelkopfsystem (DKS) 
Vene k. Технология двойного вращателя 
Soome k. Tuplapyöritysjärjestelmä 
Läti k. Dubultās rotācijas sistēma (DRS)
Leedu k. (DRS) dvigubo rotoriaus sistem