Terasest sulundseinad

Teraselementidest sulundsein (nim. ka punnsein või metallsulundvaiad) koosneb spetsiaalsetest terasprofiilidest, mis rammitakse, vibreeritakse või surutakse pinnasesse. Enim kasutust leiavad Z ja U profiilid, kuid võimalik kasutada ka H profiile ning tasand- ja liitprofiile. 

Elemendid on omavahel kinnitatud lukk-ühendusega (nn Larssen, Hoesch või ArcellorMittal lukud), vältimaks liitekohtadest pinnase ja -vee läbilekked, moodustades sellega ühtse terasest tugiseina. Kergprofiile tehakse ka ilma vett pidava lukk-ühenduseta. Neid saab kasutada vaid kuivade kaevikute toestamiseks. Suurimad elementide tootjad Euroopas on (tähestikulises järjekorras) - ArcelorMittal, ThyssenKrupp.

Madalate kaevikute korral (tavaliselt sügavusega kuni 4 m) saab kasutada pinnasesse konsoolselt kinnitatud toestamata teraselementidest tugiseina. Sügavamate kaevikute korral osutub seina vajalik pikkus, vajalik ristlõige või seina läbipaine liialt suureks ja tuleb kasutada horisontaaljõudu vastuvõtvaid tugesid. Tugedena kasutakse pinnaseankruid või süvendi seespool asuvaid toesüsteeme (tugitorud, -talad jms).  

Paigaldame terasest profiilelemente või torusid, kasutades resonantsivaba hüdraulilist vibrosüvistajat või staatilist press-süsteemi.

Varieeruva ekstsentrilise momendiga vibrosüvistajad, mis käivitamisel ning seiskamisel on resonantsivabad, võimaldavad vältida naabruses olevatele hoonetele või rajatistele ohtlikke vibratsiooni sagedusi. Pinnase tüübist ja olekust sõltuvalt saab reguleerida seadme vibratsiooni sagedust ning optimeerida amplituudi, mistõttu on uusima generatsiooni vibrosüvistajad sobilikud kasutamiseks linnakeskustes ning hoonete läheduses. Kirjeldatud seadmed on robustsed, hea töövõimega ning sobilikud terasprofiilide või -torude paigaldamiseks ka suure vastupanuga pinnastesse. 

Staatiline press-süsteem on ühendatud Bauer RTG RG masinaga, selle mastile. Z- või U-profiili teraselementide süvistamiseks on erinev survesilindrite ja lõughaaratsite paigutus.  Korraga saab surumisega paigaldada kuni neljast elemendist koosnevat paketti. 

Tehnoloogia eelisteks on praktiliselt olematu vibratsioonitase, minimaalne müraemissioon ning võimalus suruda sulundseina (nn. punnseina) teraselemendid olemasoleva hoone seina lähedale. Meetod on eriti sobiv kohevas olekus pinnastes, kus vibratsiooni mõjul võib tekkida märkimisväärne järeltihenemine ning sestap kaasneda külgnevate ehitiste ning allmaatrasside vajumid.

Teraselementidest sulundseina projekteerimist käsitletakse standardites:

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 

Osa 1: Üldeeskirjad"; 
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 

Osa 2: Pinnaseuuringud ja katsetamine".

Tööde tegemiseks on standard:

EVS-EN 12063:2001 "Execution of special geotechnical work - Sheet-pile walls".

VIITED

Ingl. k. steel sheet-pile wall 
Saksa k. Spundwand 
Vene k. стальное шпунтовое ограждение 
Soome k. pontitus 
Läti k. Metāla rievsiena
Leedu k. spraustasienė