Puurvaiad teleskoopse kelliga

Teleskoopse kellivarda meetodit kasutatakse toestuseta, manteltoruga või savilahusega toestatud puurauguga vaiade süvistamiseks. Pinnasesse süvistatav puurorgan paigaldatakse teleskoopse kellivarda otsa.

Kasutades täielikult või osaliselt toestatud puurvaia tehnikat, süvistatakse manteltoru ja eemaldatakse pinnas puuraugust järk-järgult kuni lõpliku sügavuse saavutamiseni. Savilahusega toestamisel pumbatakse seda puurauku samaaegselt pinnase eemaldamisega. 

Teleskoopse kellivarda meetodil rajatud puurauku paigaldatakse reeglina armatuurkarkass enne vaiakeha betoneerimist. Kui kasutatakse täielikult või osaliselt toestatud puurvaia tehnikat, siis eemaldatakse järk-järgult manteltoru sektsioonid betoneerimistööde edenedes. 

Sellisel viisil rajatud vaiade eeliseks on suur süvistussügavus ja suured diameetrid. AS YIT Eesti rajab eelkirjeldatud tehnoloogiaga puurvaiu nominaalse diameetriga 880 mm, 1180 mm ja 1500 mm.

Vai vundamentide projekteerimist käsitletakse standardites:

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 1: Üldeeskirjad";

EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 2: Pinnaseuuringud ja katsetamine".

Tööde tegemiseks on standard:

EVS-EN 1536:2010 + A1:2015"Execution of special geotechnical work - Bored piles".

VIITED

Ingl. k. Kelly pile / bored pile
Saksa k. der Kelly Pfahl
Vene k. буронабивная свая
Soome k. porapaalu
Läti k. Kelly Vietas pālis
Leedu k. Kelly poliai/gręžtiniai poliai