Pinnast tihendavad vaiad

Pinnast tihendavate kohtvaiade rajamise käigus ei eemaldata pinnast, vaid surutakse eemale. Rajamisel kasutatakse kinnise otsaga metalltoru, mis viiakse pinnasesse kas vibreerimisega, surumise ja pööramisega või rammimisega. Toru otsik on eemaldatav.

Projektsügavusele jõudes paigaldatakse metalltorusse armatuurkarkass ning alustatakse betooni pumpamist. Kui toru on täitunud betooniga alustatakse metalltoru välja võtmist, jätkates betooni pumpamist. Armatuurkarkassi võib paigaldada ka vahetult peale betoneerimist, värskesse betooni surumisega nagu CFA meetodi puhul. Metalltoru otsik on eemaldatav ja jääb vaia betoonkeha alla. 

Sõltuvalt geoloogilistest oludest ja projekti iseloomust võib metalltoru jääda ka pinnasesse või armatuurkarkassi asemel paigaldatakse torusse eeltoodetud raudbetoonvaiad. Meetod on kasutatav nõrkades pinnastes.

Vai vundamentide projekteerimist käsitletakse standardites:

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 1: Üldeeskirjad"; 
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 
Osa 2: Pinnaseuuringud ja katsetamine".
 

Tööde tegemiseks on standard:

EVS-EN 12699:2015 "Execution of special geotechnical work - Displacement piles".

VIITED

Ingl. k. Full Displacement Pile (FDP) / Discrepiles technology 
Saksa k. Vollverdrängerpfahl 
Vene k. забивная свая 
Soome k. maata syrjäyttävä paalu 
Läti k. pāļi ar grunts izspiešanu (FDP) / Discrepiles tehnoloģija
Leedu k. (FDP) Įsukami poliai