Pinnaseankrud

Pinnase ankrute levinud kasutusalaks on tugiseinte ja järskude nõlvade toestus.

Ankruid süvistatakse löökpuurimismeetodil, kus puurkrooni ja injekteerimiskanaliga varustatud vardad (Ischebeck, Belloli, Minova MAI, InfraLock jm) puuritakse pideval tsemendi ja vee lisamisel projektsesse sügavusse.

Tsementvesilahuga tekitatakse varda ümber betoonkeha, mis suurendab vaia külghõõret ja tõmbetugevust. Betoonkeha kaitseb varrast ka korrosiooni eest ning olenevalt kaitsekihi paksusest tagab ankrule kuni 120 aastase eluea. Pinnaseankruid süvistame diameetritega 30 – 130 mm.

Pinnase ankrute projekteerimist käsitletakse standardites:

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 

Osa 1: Üldeeskirjad";
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 

Osa 2: Pinnaseuuringud ja katsetamine".

Tööde tegemiseks on standard:

EVS-EN 1537:2013 "Execution of special geotechnical work - Ground anchors"; 
EVS-EN 14490:2010 "Execution of special geotechnical works - Soil nailing".

VIITED

Ingl. k. Soil Anchor
Saksa k. Anker
Vene k. анкера
Soome k. maa-ankkuri
Läti k. Grunts enkuri
Leedu k. gruntiniai inkarai