Süvastabiliseerimine

Pinnase keemilist stabiliseerimist kasutades puudub vajadus loodusliku pinnase suure-mahuliseks asendamiseks, kuna olemasoleva pinnase omadusi parendatakse ulatuses, mis rahuldab realiseeritava projekti vajadusi.

Pinnaste stabiliseerimist sideaine ja vajadusel täitematerjali lisamisega võib kasutada erinevates infrastruktuuri projektides, näiteks:

  • teede, parklate, tänavate, sildade pealesõitude ja raudteede ehituses;
  • erinevate kommunikatsioonitrasside rajamisel;
  • aedade, spordiväljakute, basseinide ja prügilate aluspinnaste tugevdamisel; tööstushoonete ja laohoonete territooriumite tugevdamisel;
  • müratõkkevallide rajamisel;
  • veekogude nõlvade kindlustamisel;
  • liiklusest tuleneva vibratsiooni piiramiseks kõrval olevatele rajatistele;
  • pehmete pinnaste stabiliseerimisel (mikro-)tunnelite rajamisel;

Pinnase süvastabiliseerimine on meetod nõrkade pinnaste (nt turvas, järvelubi, savi, möll) omaduste parandamiseks, lisades neile sideainet. Tekitatakse tugevdatud pinnasest sambad või nendest blokid, paneelid vms (vt allolevad skeemi). Selle tulemusena vähenevad koormusest tingitud pinnasevajumid ja suureneb pinnase stabiilsus.

Süvastabiliseerimist kasutatakse kohtades, kus nõrkade pinnaste paksus on < 25 m. Sammaste läbimõõt on tavaliselt 50...100 cm.

VIITED

Ingl. k. Deep stabilisation, column mixing
Saksa k. Tiefe Bodenvermörtelung
Vene k. глубокое грунтосмешение, укреплениe и глубокоaя стабилизация грунта
Soome k. Syvästabilointi
Läti k. Dziļā grunts stabilizācija

 

"Teeleht" 1/2014 artikkel mass- ja süvastabiliseerimisest (lk 40-43) 
Teeleht, märts 2014.