Pinnase parendamine

Looduslikke pinnasemassiive ei saa tihendada kihikaupa. Vajalik on tihendamine paljude meetrite sügavuses. Selleks kasutatakse mitmesuguseid meetodeid ja vahendeid:

  • pinnase süvastabiliseerimine ja mass-stabiliseerimine sideaine (ja pinnase) lisamisega
  • süvatihendamine (dünaamiline konsolidatsioon raskete tampidega, lõhkamine, sügavvibraatoritega pinnasemassi tihendamine või vibrovaiade rajamine)
  • tihendamine staatilise koormusega (eel- ja ülekoormamine, konsolidatsiooni kiirendamine vertikaaldreenide paigaldusega)
  • kruus- ja kivivaiade rajamine
  • pinnase injekteerimine
  • elektro-keemiline stabiliseerimine
  • termoprotsessid (külmutamine / kuumutamine)
  • geosünteetidega armeerimine

VIITED

Ingl. k. soil improvement 
Saksa k. Baugrundverbesserung 
Vene k. улучшение грунта 
Soome k.  maapohjan vahvistaminen 
Läti k. Grunts pastiprināšana