Lõikuvvaiadest tugisein

Lõikuvatest puurvaiadest tugisein koosneb raudbetoonist primaarvaiadest ja sekundaarvaiadest. Esmalt puuritakse primaarvaiad ning nende vahele sekundaarvaiad, mis seina tugevuse saavutamiseks armeeritakse.

Pikk spiraalpuur ja seda ümbritsev manteltoru puuritakse pinnasesse samaaegselt, kasutades topeltrootor süsteemi. Spiraalpuur pöörleb ühes suunas ja manteltoru vastassuunas. Jõudes puurimisega projektsele sügavusele hakatakse spiraalpuuri ja manteltoru üles keerama. Samal ajal täidetakse toru otsa alune betooniga läbi õõnsa spiraalpuuri, milleks kasutatakse betoonipumpa. Armatuurkarkass surutakse või vibreeritakse värskesse betooni kohe, kui spiraal on tervenisti puuraugust eemaldatud.
 
Võrreldes tavaliste puurvaiadega ei ole põhja puhastamisega probleeme. Tagatud on puuraugu seinte püsivus. Pinnaseveetase lõikuvvaiade rajamise ajal ei alane, mistõttu ei kahjustata kõrval olevaid rajatisi. See meetod on eriti efektiivne linna keskustes ja kitsastes oludes tugiseinte rajamiseks, kuna ei kaasne vibratsiooni naabruses olevatele rajatistele.

AS YIT Eesti kasutab puuragregaate ja topeltrootoreid, mis võimaldavad rajada lõikuvatest puurvaiadest tugiseina praktiliselt vastu olemasolevat hoonet. Maa-aluste korruste ehitamiseks on kinnistu pind maksimaalselt kasutuses. 

Vai vundamentide projekteerimist käsitletakse standardites: 

EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 

Osa 1: Üldeeskirjad"; 
EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008 
"Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. 

Osa 2: Pinnaseuuringud ja katsetamine".

Tööde tegemiseks on standard:

EVS-EN 1536:2010 + A1:2015 "Execution of special geotechnical work - Bored piles".

VIITED

Ingl. k. Front of Wall (FoW) system / Secant pile wall 
Saksa k. Vor der Wand (VdW) verfahren 
Vene k. стена из буросекущих свай 
Soome k. leikkaavista paaluista muodustuvat kaivinpaaluseinät 
Läti k. sistēma Pret sienu (FoW) / secant pāļu siena
Leedu k. (VDW) dvigubo gręžimo Sistema / susikertančių polių siena