Sildade, viaduktide, tunnelite ehitus- ja rekonstrueerimistööd

Betoonrajatiste ehituse põhisuunaks on sildade, viaduktide ja tunnelite ehitus, mille teostamiseks on meie meeskonnas suurte kogemuste ja teadmistega vaneminsenere ja kõrgelt haritud ning julge pealehakkamisega nooremaid kolleege.

Tunnelite ehitamisega on AS YIT Eesti iseseisvalt tegelenud alates 2013 aastast, kui rajati Topi eritasandilise ristmiku ehitustööde raames jalakäijate tunnel.

Enamus töid on teostatud Maanteeameti tellimusel, kuid rahulolevate klientide seas on ka Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Raudtee ja mitmed eratellijad.

2015 aastal rajasime Viru Keemia Grupp AS tellimusel  õlitehas Petroter III põlevkivi ümberlaadimishoone, mille kooseisu kuulus 75 meetrise maa-aluse etteande galerii ehitamine. Kolmanda kvartali lõpus sõlmisime ehituslepingu UPM-Kymmene Otepää AS-ga uue katlamaja ehitamiseks.