Betoonrajatised ja geotehnilised ehitustööd

Geotehnilised ehitustööd hõlmavad:

  • Vaivundamentide ehitus / vaiatööd (sh puurvaiade, pinnast tihendavate vaiade ja rammvaiade rajamine); 
  • Tugiseinade ehitus (sh terasest sulundseinad, lõikuvvaiadest tugiseinad); 
  • Pinnaseankrute ja mikrovaiade rajamine; 
  • Pinnaste stabiliseerimine (sh süvastabiliseerimine ja mass stabiliseerimine); 
  • Tunnelite jt allmaa rajatiste ehitus; 
  • Mikrotunneli meetodil jms meetodil allmaa trasside rajamine; 
  • Süvakaeved ja pinnasetööd (eelloetletud tööde koosseisus tugitegevusena).