Taristuehitus

Taristuehitus

Ehitades Eestit. Kõige kõrgemal tasemel.

Tegutsenud aastate jooksul oleme aidanud nõu ja jõuga ehitada kõigi jaoks paremat Eestit, rajades terviklikke linnakeskkondi ja ambitsioonikaid insenertehnilisi lahendusi, mille kvaliteet, funktsionaalsus ning kauakestvus teevad meist hinnatud koostööpartneri.

Põhitegevused

YIT Eesti meeskonna ehitusalased süvateadmised, pikaajalise kogemusega ja kõrgetasemelised spetsialistid ning suur geotehniliste tööde tehnikapark aitavad igal aastal valmida teedel ja sildadel, platsidel ja parklatel, ökoduktidel ja viaduktidel, sadamatel, raudteerajatistel ja staadionitel ning teistel nõudlikel taristuehitistel.

Kvaliteetsele tulemusele suunatud töös keskendume projektijuhtimisele, tehes kõik vajaliku, et saavutada tellija soovitud tulemus. Meie taristuehituse objektid valmivad peatöövõtu meetodil.

Insenerrajatiste ehitamine

Ehitustehniliselt keeruliste ja eriteadmisi nõudvate insenerrajatiste osakaal moodustab ettevõtte ehitusportfellist umbes neljandiku. Sadamate, sildade, keskkonnakaitseliste rajatiste ning vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitamine erineb oluliselt hoonete ehitamisest, eeldades vastavalt oma ala asjatundjate suuremat panust ja pädevat järelevalvet. Meil on olemas kogu vajalik oskusteave ja spetsialistid. Eesti ehitusmaastikul uudsete või keeruliste väheesinenud tehnoloogiliste lahenduste elluviimiseks on meie kasutuses emaettevõtte eksperdid ja selle ligi 100-aastane kogemustepagas insenerehituste vallas Põhjamaades.

Peatöövõtt ja projektijuhtimine

30 aastat kogemust on õpetanud, et iga kvaliteetse ja õigeaegselt valminud objekti alustalaks on professionaalne ehitustööde planeerimine ning organiseerimine. Just seepärast on meie fookuseks kujunenud ehitusjuhtimine ehk ehitus peatöövõtu meetodil. Lisaks paikapandud ajakavast kinnipidamisele, aitab võimekas projektijuhtimine tagada kvaliteedi, sest iga töö teeb ära oma ala spetsialist.

Aastatega kogunenud mitmekülgsed referentsprojektid on tõestanud, et YIT Eesti tiim saab edukalt hakkama väga erineva funktsiooniga rajatiste valmimise koordineerimise ning keerukate tööde juhtimisega. Peame oma sõna, seades nii iseendale kui ka oma partneritele kõrgeid standardeid - ja seda oskavad hinnata ka meie kliendid.

Töösolevad projektid

Kütuse käitlemise süsteem, Enefit 280-2

Tellija: Enefit Solutions AS

Projekti Algus: 2021

Narva TEN-T transiitteede projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

Projekti Algus: 2021

Purtse tuulepargi projekteerimis- ja ehitustööd

Tellija: Enefit Wind Purtse AS

Projekti algus: 2022

Rabasaare linnavõitluslinnaku ehitamine

Tellija: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

Projekti Algus: 2022

Referentsid