• EE Articles
  • Uudised
  • Pressiteated
  • 10.06.2023

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) avas YIT Eesti ehitatud uue linnavõitluslinnaku Rabasaares

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) avas 9.juunil Tapa vallas uue linnavõitluslinnaku. Uus linnavõitluslinnak on Eesti kõige kaasaegsem linnaruumi imiteeriv harjutuskoht, mis pakub mitmekülgseid treeningvõimalusi ning mis võimaldab kaitseväelastel valmistuda riigi sõjaliseks kaitseks parimal võimalikul viisil.

Foto: Maria Grünberg / Kaitsevägi
Foto: Maria Grünberg / Kaitsevägi

„Kaitseväel on äärmiselt oluline treenida sõjapidamiseks sarnastes keskkondades, sealhulgas ka linnades. Rabasaare linnavõitluslinnak pakub kaitseväele just sedalaadi võimalust treenida elutruudes tingimustes, parandades seejuures oluliselt kaitseväelaste linnavõitlusoskusi. Vastvalminud linnavõitluslinnak tõstab kaitseväe väljaõppe kindlasti uuele tasemele,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Uus linnavõitluslinnak koosneb mitmetest linnavõitluseks vajalike elementidega varustatud hoonetest. Lisaks vanematele hoonetele on ehitatud seitse erineva korruselisusega hoonet, sillaga ühendustee keskpolügooni ja Rabasaare vahele ning üpris mahukas teedevõrgustik Rabasaare külla.

„Muutunud julgeolekukeskkonnas on harjutusväljade ning linnavõitlusalade arendus muutunud aina intensiivsemaks. Rabasaare linnavõitluslinnaku valmimine endises turbatööstuskülas on olnud meie jaoks kindlasti üks keerukamates projektidest, kus oleme pidanud leidma sobiva lahenduse väljaõppevõimaluste parandamiseks arvestades nii kohaliku kogukonna huve, ajaloolist pärandit kui ka looduskeskkonda,“ ütles RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Linnavõitluslinnakus saavad üksused harjutada nii hoonetest köiega alla laskumist, seinte lõhkamist ning muude lahingolukordade lahendamist. Kõikidel hoonetel on ka teisaldatavad seinad, mis võimaldavad luua erinevaid väljaõppesituatsioone.

Projekteerimis- ning ehitusleping oli sõlmitud aktsiaselts YIT Eestiga kogumaksumuses 4,8 miljonit eurot. Linnakut projekteeris osaühing Projektibüroo. 

„Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimine ja ehitamine on olnud üheaegselt korralik väljakutse ning suur au ja privileeg. Erinevatel etappidel töötas objektiga ühtekokku 250 YIT töötajat ja koostööpartnerit, kes rajasid hooned, teed, sillad, platsid, elektriliinid ja palju muud. Saime rinda pista keerulise maastikuga, trotsida nelja aastaaja vältel kõikvõimalikke ilmastikunähtusi, samuti kasutada uudseid tehnoloogiaid – seda selleks, et meie riik oleks veelgi paremini kaitstud,“ ütles YIT Eesti juhatuse liige Margus Põim.

Rabasaare küla loetakse tema ajaloolisuse tõttu miljööväärtuslikuks piirkonnaks ning sealsed 1930. aastatest pärit tööliste majad kuuluvad pärandkultuuriobjektide nimekirja. Alates 2020. aastast külas püsielanikke ei ole ja piirkond on asustamata.

Harjutusväljadel ja ka Rabasaare linnavõitluslinnakus kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takista kaitsevägi harjutusaladel liikumist. Rohkem infot harjutusväljadest ning nende piirangutest on leitav aadressilt www.mil.ee/harjutusvaljad

Fotod: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/61922