• EE Articles
  • Uudised
  • Pressiteated
  • 01.06.2023

Soojatootja N.R. Energy ja YIT Eesti rajavad kolm uusimal tehnoloogial töötavat katlamaja

Eesti üks suurimaid regionaalseid soojatootjaid N.R Energy sõlmis lepingu arendus- ja ehitusettevõttega YIT Eesti, et rajada kolm nüüdisaegset, arhitektuurselt kõrgel tasemel katlamaja – Kloogale, Orgitale ja Märjale. Kõik kolm katlamaja valmivad käesoleva aasta lõpuks.

Keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) toel kerkivad katlamajad rakendavad Austrias välja töötatud kaasaegset soojatootmise tehnoloogiat ning kasutavad kõrge tarnekindluse tagamiseks toormena taastuvressurssi ehk Eesti hakkpuitu. Kõik kolm katlamaja saavad valmides „Tõhusa kaugkütte“ märgise, millega tähistatakse keskkonnasõbralikke, mõistlikke ja mugavaid soojusvarustuse lahendusi.

„Oleme väga rõõmsad, et oleme leidnud endale AS YIT Eesti näol tugeva koostööpartneri ja loodame nende osalemisele ka käesoleva aastal neljanda ning kõige suuremal hankel, mille kuulutame välja Loksa katlamaja ehituseks,“ ütles N.R Energy juhatuse liige Richard Viies.

Tema sõnul mõjutasid pandeemia ja sõja tekitatud ebastabiilne olukord toorme- ja ehitusturul sarnaselt teistele elualadele ka katlamajade ehitust. „Hindame kõrgelt KIKi projektide toetamiseks väljatöötatud lahendusi, mis võimaldasid muutunud turuolukorras jätkata projektide elluviimist. See, et oleme saanud Kloogal, Orgital ja Märjal alustada katlamajade ehitustöid, on märk nende lahenduste tulemuslikkusest,“ ütles Richard Viies. Ta lisas, et kohalike omavalitsuste asjalik ja konstruktiivne tugi ehituse menetlusprotseduuride elluviimisel on olnud samuti suureks abiks.

YIT Eesti juhatuse liikme Margus Põimi sõnul on ettevõttel hea meel panustada projekti, mille käigus aidatakse tuua taastuvenergial põhinev toasoe kolme Eesti asula elanike kodudesse.

„YIT on panustanud juba kolmkümmend aastat jätkusuutliku elukeskkonna loomisesse. See tähendab meie jaoks nii suurlinnade elukvartalite rajamist, arhitektuuriauhindadel figureerivate keskväljakute ja maamärkide ehitamist ning kaasalöömist kõikvõimalikes muudes ettevõtmistes, mis teevad elu Eestimaa erinevates suurtes ja väikestes asulates paremaks,“ sõnas ta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud Süsinikneutraalse soojus- ning jahutusmajanduse uuringu kohaselt tagab kaugküte kõige soodsama hinna süsinikneutraalsuse eesmärgi täitmisel. Hetkel üle Euroopa arutelu all oleva hoonete energiatõhususe direktiivi ülevõtmise järel ei ole näiteks fossiilkütustel töötavate küttesüsteemide kasutus enam lubatud hoonetes, mida ehitatakse, rekonstrueeritakse, renoveeritakse või mille küttesüsteeme renoveeritakse.

1997. aastal asutatud ja täielikult Eesti erakapitalil põhinev N.R. Energy varustab soojusenergiaga 19 kaugkütte võrgupiirkonda üle Eesti ning müüb soojusenergiat mitmekümnest mehitamata kaug- ja lokaalkatlamajast. Ettevõtte peamised kliendid on kortermajad, eramud, koolid, lasteaiad, spordihooned, tervishoiuasutused, kohalikud omavalitsused, asutused ja ettevõtted, kellele tarnitakse soojusenergiat vastavalt Konkurentsiameti kehtestatud piirhindadele. Ettevõte on tegev ka Eesti taristuehituses bituumeniturul.

AS YIT Eesti kuulub rahvusvahelisse YIT gruppi, mis on Soome suurim ja Põhja-Euroopa üks juhtivaid arendus- ja ehitusettevõtteid. Ettevõtte eesmärk on luua jätkusuutlikku elukeskkonda: funktsionaalseid kodusid, tulevikutrende järgivaid avalikke ja ärihooneid, sujuvat liikuvust toetavat infrastruktuuri ning kliimasõbralikke taastuvenergialahendusi. YITs töötab ühtekokku üle 5000 spetsialisti üheksas riigis: Soomes, Rootsis, Norras, Eestis, Lätis, Leedus, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas. 2022. aastal oli ettevõtte müügitulu 2,4 miljardit eurot. YIT Corporationi aktsiad on noteeritud Nasdaq Helsinki Oy börsil. www.yitgroup.com