• EE Articles
  • Uudised
  • 26.11.2020
  • YIT OYJ

Emissioonide vähendamise poole – YIT esimene aasta koos kliimaeesmärkidega

Erilise vaatluse all meie kliimaeesmärkide poole püüdlemisel on olnud süsinikujalajälje arvutamine, sisemise raporteerimise arendamine ja kinnisvaraobjektide süsinikuneutraalne kütmine.

Jätkusuutlikkus
Jätkusuutlikkus

YIT avaldas oma kliimaeesmärgid* aasta tagasi. Esimene aasta on olnud sündmusterikas kogu organisatsioonis. On selge, et ilma arvukate inimeste panuse ja tõelise pühendumiseta oma tegevuses ei oleks me nii kaugele jõudnud. Aitäh kolleegidele hea töö eest!

Üks möödunud aasta jõupingutustest on olnud meie oma oskuste kasvatamine. Oleme korraldanud süsinikujalajälje arvutamise kohta kontserniüleseid koolitusi kaheksas erinevas riigis ja loodame, et see arvutamine suunab meie projekteerimist laialdaselt madalama süsinikusisaldusega lahenduste poole. Võtmerollis selles arengus on koostöö projekteerimise juhtimise, arvutamise ja hankimise vahel.

Me peame hoonete ja ehitamise süsinikujalajälge mõistma, et saaksime kindlaks määrata oma valdkonna tähtsaimad meetmed kliimamuutuse ohjeldamiseks. Seetõttu on süsinikujalajälje arvutamine olnud 2020. aasta algusest alates meie omaarendusliku projektiarendamise kohustuslik osa. Püüame omaarenduslike elamuobjektide puhul 2021. aastal käivitada ka automatiseeritud arvutamise ja sellega seotud raporteerimise. Lisaks sellele uuritakse ja arendatakse infrastruktuuriprojektide juures aktiivselt süsinikujalajälje arvutamise võimalusi infrastruktuuriehituse osas.

Oleme teostanud ka puidust kortermaja projekti ning tellinud dissertatsiooni puidust ja betoonist kortermajade süsinikujalajälje erinevuste kohta. Need kogemused aitavad meil tulevikus kestlikumaid valikuid teha.

Oma tegevuse emissioonide jälgimist arendatakse pidevalt

Lisaks omaarenduslike projektide süsinikujalajälje arvutamisele oleme arendanud sisemist kestliku arengu raporteerimissüsteemi. Koostöös ettevõtte arhitektuuri, äritegevuse, vastutustundlikkuse, meeskonna, arendusprogrammide ning andme- ja analüütikameeskonnaga välja arendatud süsteem toetab otsustavalt meie CO2 emissioonide jälgimist ja sellega ka nende vähendamist. Ma ei jõua ära oodata, millal meie ühiste jõupingutuste tulemused hakkavad välja paistma objektide ja tegevusüksuste igapäevaelus!

Et saaksime emissioonide vähendamist mõõta, peame teadma nende algtaset. Tänavu saime valmis emissioonide vähendamise eesmärkide algtaseme määratluse, mis on aidanud mõista meie oma tegevuse emissioone täiesti uuel täpsustasemel. Õppisime muu hulgas, et meie personali lennureisid moodustavad vaid murdosa meie emissioonidest.

Plaani koostamine emissioonieesmärkide saavutamiseks on meil jätkuv protsess, milles osaleb laialdaselt inimesi äritegevusest ja erinevatest funktsioonidest. Olen rõõmuga jälginud, kuidas YIT erinevad osad on võtnud emissioonide vähendamismeetmeid omaalgatuslikult päevakorda. Selle aasta aktiivsete arendusvaldkondade hulka kuuluvad muu hulgas ka jäätmete sorteerimine ja energiatarbimise jälgimise täpsustamine.

Ühe meie oma tegevuse emissioonide vähendamise vahendina tahame astmeliselt suurendada taastuvenergia kasutamist. Sel aastal oleme näiteks oma suurima elektrienergia lepingupartneriga kokku leppinud kinnitatud päritoluga tuuleenergia ostmises suurema osa Soome ja Norra tegevuste jaoks.

Lahendused süsinikuneutraalsete hoonete jaoks

Lisaks hoonete materjalide süsinikujalajäljele on üks suurematest emissioone põhjustavatest teguritest nende kasutamise aegne energiatarbimine.

Me ei suuda üksi hoonete süsinikuneutraalset kasutamist oma klientide jaoks lahendada, aga suudame seda mõjutada näiteks hoonete kütmislahendustega. Meie elumaju puudutavas äritegevuses on pilootprojektina maakütteobjekte, kus küte koos rohelise elektrilepinguga tagab elanikele emissioonivaba kütte. Võime oodata, et tulevikus hakkavad maakütteobjektid meie projektiportfelli lisanduma.

Ja mis kõige tähtsam – kliimaeesmärgid suunavad meie tegevust teel kestlikumalt ehitatud keskkonna poole veel pikalt.

Mia Ranta-aho_profile.jpg
Mia Ranta-aho
Jätkusuutlikkuse valdkonnajuht (YIT Group)


*Fakt: YIT kliimaeesmärgid:

  • püüdleme nii oma tegevuse kui ka omaarenduslike projektide süsinikujalajälje 2019. aasta tasemega võrreldes poole võrra kahandamise poole 2030. aastaks;

  • püüame võimaluste järgi pakkuda klientidele meie ehitatud majades süsinikuneutraalset kütet;

  • alustame alates 2020. aastast omaarenduslike projektide objektipõhiste CO2 näitajate raporteerimist.

JÄTKUSUUTLIKKUS


Allikas:
yit.fi