• EE Articles
  • 30.07.2019
  • YIT

YIT Eesti ehitab Tallinnasse Ehitajate tee alla suusatunneli

Järgmisel nädalal algab Tallinnas Mustamäe ja Nõmme piirile Ehitajate tee alla suusatunneli rajamine. Esmalt ette võetavad raietööd Ehitajate teel liiklust ei piira.

Abilinnapea Kalle Klandorf selgitas, et nn Nõmme mäe alla rajatakse 40 meetri pikkune ning umbes kuuemeetrise läbimõõduga metallist torutunnel, mis võimaldab Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala terviseraja kasutajatel rada läbida Ehitajate teed ületamata.

Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats ütles, et Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste teemaplaneering näeb ette kõvakattega terviseradade väljaehitamise 2022. aastaks, kuid linn loodab selle juba aasta varem valmis saada.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on eesmärk maastikukaitsealal looduskaitseliste tingimustega arvestavate puhkevõimaluste terviklik väljaarendamine. "Tunnel hakkab ühendama Mustamäe nõlva aluseid Hüppetorni metsa ja Sütiste metsa liikumisradasid. Praegu on ainus ühendus Nõmme turu juures olev jalakäijate sild," selgitas Šillis.

Laats tõi välja, et linn on Sütiste parkmetsa viimastel aastatel hoolega suusaradasid meisterdanud, mis alati ka aktiivset kasutust leiavad.

Laats märkis, et lisaks terviseradadele rajatakse koostöös RMK-ga Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealale hiljemalt 2020. aastaks ka looduse õpperajad ning selle käigus renoveeritakse ka Sütiste parkmetsas asuv kunagi imposantne kivitrepp, mis on tänaseks lagunenud.

Tunneli rajamisega kaasnevad Ehitajate teel liikluspiirangud. Ajavahemikus 5.-25. august on Ehitajate tee Männiliiva tee ja Turu platsi vaheline lõik jalakäijatele ja tavaliiklusele suletud. Kuni 11. augustini tagatakse läbipääsukoridor ühistranspordile.

Tavaliikluse ümbersõit toimub Sõpruse puiestee, J. Sütiste tee, Tervise tänava, Rahumäe tee ja Raudtee tänava kaudu. Jalakäijatel palub linn kasutada olemasolevaid terviseradasid ning jälgida ajutisi jalakäijate suunaviitasid. Linn palub järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid.

Ajavahemikus 12.-18. august on nimetatud teelõik läbivale liiklusele täielikult suletud ning ühistranspordiliinid nr 10; 23; 27; 33; 36 ja 45 suunatakse ümbersõidumarsruutidele.

Suusatunneli rajamise projektdokumentatsiooni koostas SA Eesti Terviserajad tellimusel Teedeprojekt OÜ. Ehitustöid teostab keskkonna- ja kommunaalameti tellimusel YIT Eesti AS. Ehitustööde lepinguline maksumus on 533 000 eurot.

Allikas: ERR.ee