• EE Articles
  • Uudised
  • 11.04.2019
  • YIT Eesti
  • YIT

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valmisid mitme linna keskväljakud

Eesti riigi loomisest möödus 24. veebruaril 2018 sada aastat. Selle puhul on tehtud ligi 1500 eriilmelist kingitust, mis on toonud rõõmu ja õnne inimestele, kogukondadele või kogu rahvale ning kujundavad paremat tulevikku.

EV100 arhitektuuriprogrammiga „Hea avalik ruum“ taaskäivitatakse Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks 15 linna keskused, peaväljakud, peatänavad ja nendega piirnevad alad. 2018. aastal valmisid Tõrva, Põlva, Valga ja Rapla linnaväljakud, nurgakivi asetati Võru linna keskväljakule. Kõik linnakeskused loodetakse ümber ehitada 2020. aastaks.

Sama EV100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames rekonstrueeris ka YIT Eesti mitme linna keskväljakud, mis lähtuvad kohalike kogukondade vajadustest.

YIT Eesti rekonstrueeritud väljakutest valmis esimesena Pärnu linna Rüütli plats ja selle lähiümbrus. Tööde käigus piirati sõidukite ligipääsu platsile. Samal ajal avati naabermaakonnas paikneva Põlva linna keskväljak, mis valmis linna 25. aastapäevaks. Keskus on oluline pidulike tseremooniate, paraadide ja mitmesuguste kultuurisündmuste korraldamiseks. Lisaks rekonstrueeriti Valga linna keskväljak, mille arhitektuurse lahenduse väljatöötamisel lähtuti piirkonna ajaloost. Tööde käigus moodustus kergliiklustelg koos avaliku kvartaliga. Linnasüda rajati huvitavaks urbanistlikuks jalakäijate pargiks, kus saab viia läbi väiksemaid kultuurisündmuseid ja festivale.

Sügise hakul valmis Väike-Maarja aleviku keskväljak, mille käigus rekonstrueeriti jalakäijate alad, muudeti liiklus- ja parkimiskorraldust, rajati uus valgustuslahendus ning uuendati kõrghaljastust. Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla sõnas, et sümboolsele avamisele eelnenud nädalate jooksul oli väljak juba spontaanselt omaks võetud. Nii noored kui eakad istuvad siinsetel pinkidel ja mängivad väljaku teises otsas lauatennist. Ta usub, et väljaku teostumine on oluline seepärast, et kasvatab kogukonnatunnet ja soovi kogukonda panustada.

EV100 arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames YIT Eesti poolt rekonstrueeritud mitme linna keskväljakud võeti rõõmuga vastu ja on saanud meeldivateks kohtumispaikadeks.