• EE Articles
  • 17.04.2018

Tondi tänava, Linnu tee ja Kotka tänava vahelise lõigu rekonstrueerimistööd valmivad 2018. aasta juulis

YIT Infra Eesti AS alustas 19. veebruaril 2018 Tondi tänava, Kotka tänava ja Linnu tee tänavalõigu rekonstrueerimist. Selle käigus valmib 570 meetrine tänavalõik, kuhu rajatakse kahe sõidurajaga kahesuunaline sõidutee koos vasakpöörderadadega. Samuti ehitatakse sõidutee mõlemale küljele kergliiklustee.

Rekonstrueeritavas lõigus rajatakse 3 meetri laiuste sõiduradadega kahesuunaline asfaltkattega sõidutee koos vasakpöörderadadega. Sõidutee mõlema suuna rekonstrueerimise käigus rajatakse selle mõlemale küljele 3-3,5 meetri laiune kergliiklustee, mis hoolitseb jalgratturite ja jalakäijate ohutuma liiklemise eest. Lisaks rekonstrueeritakse maa-alused välistrassid ja paigaldatakse LED tänavavalgustus.

Tänavalõigu rekonstrueerimine sisaldab põhimahus teedeehituslikke töid, veevarustuse, reovee- ja sademeveekanalisatsiooni rajamist, tänavavalgustuse rekonstrueerimist, sidevõrgu- ja haljastustöid ning liikluskorralduslikke töid.

Ehitustööde lepinguline maksumus on ca 1,5 miljonit eurot.
Objekti nimetus: Tondi tänava, Kotka tänava ja Linnu tee rekonstrueerimine
Tellija: Tallinna Kommunaalamet
Peatöövõtja: YIT Infra Eesti AS
Veebruar 2018 – Juuli 2018

Lisainformatsioon: projektijuht Toomas Erm, toomas.erm@yit.ee