• EE Articles
  • 09.08.2018

YIT Infra Eesti AS alustab Paide linnas selle aasta suurimat tee-ehitusprojekti

13. augustil algab Paide linna tänavu suurim tee-ehitusprojekt. Mündi ja Raudtee tänavale tehakse ulatuslik remont: aluspinna- ja teekatte paigaldus, kõnniteede, tänavavalgustuse ja sademeveejuhtimissüsteemide väljaehitamine ning teetööde järgne haljastus. Ehitusprojekti kogumaksumus on 2,1 miljonit eurot, millest 15% on Paide linna omaosalus.

Teetööde käigus võivad Raudtee ja Mündi tänav autodele suletud olla. Teeremont algab Raudtee tänava poolsest otsast ning kulgeb Mündi ja Tööstuse tänava ristumiskohani. Juurdepääs jäätmejaama jääb avatuks, kuid sõit korraldatakse mööda kõrvalteed. Muudetud liikluskorralduse ja piirangutega saab tutvuda Paide linna koduleheküljel. Samuti antakse kõikidest ümberkorraldustest teada maanteeinfokeskusele, mille vahendusel läheb teave üles ka portaali tarktee.mnt.ee.

Tulevikus piirkonda rajatava suure piimatööstuse tõttu on arvestatud teede projekteerimisel raskeveokite sagedase liikumisega. Nendest nõuetest tuleneb Mündi ja Tööstuse tänava ringristmiku ehitus. Raskeveokite sõidukiirust reguleeriv ringristmik on oluline läheduses asuvale elurajoonile.

Mündi ja Raudtee tänava põhjalikuks ümberehituseks eraldati Paide linnavalitsusele 1,55 miljonit eurot ettevõtluse arendamise sihtasutuse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest. Lisaks eraldas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 100 000 eurot Tööstuse ja Mündi tänava ristumiskohale ringristmiku rajamiseks. Ehitusprojekti kogumaksumus on 2,1 miljonit eurot, millest 15% on Paide linna omaosalus.

Lisainfo:
YIT Infra AS
Telefon: 6057550