• EE Articles
  • 09.08.2018

YIT Infra Eesti AS sõlmis ehitustööde lepingu ja alustab tänavu oktoobris Aruküla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitust

YIT Infra Eesti AS sõlmis ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) ehitustööde lepingu OÜ Raveniga. Viimane sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) Aruküla veevärgi jaoks lisaraha. Esialgu arvestatud 2,96 miljoni euro suuruste ehitustööde hangete käigus selgus, et projekti kogumaksumus on 3,7 miljonit eurot. Puudujäävat summat polnud OÜ Ravenil võimalik omavahenditest katta, mistõttu koostati uus majandus- ja finantsanalüüs. Seejärel esitati KIKile rahastusotsuse muutmise taotlus, mis 30. juulil rahuldati. KIK eraldas OÜ Ravenile 3 035 173 eurot, ülejäänu kaetakse omafinantseeringuga.

Projekti käigus rajatakse ja rekonstrueeritakse Arukülas 16 717 meetrit vee- ja 18 474 meetrit kanalisatsioonitorustikku, 11 kanalisatsioonipumplat ja paigaldatakse 33 hüdranti. Ühisveevärgiga liitumise võimalus luuakse 122 ja kanalisatsiooniga 412 kinnistule, rekonstrueeritakse 313 veevarustuse ja 20 kanalisatsiooni liitumispunkti. ÜVK-d hakatakse neljas piirkonnas rajama etapiti.

Nende tööde tegemiseks sõlmisid 31. juulil 2018 OÜ Raven ja YIT Infra Eesti AS ehitustööde lepingu, mille lõpptähtaeg on 2019. aasta augustis.

Lisainformatsioon:
YIT Infra AS
Telefon: 6057550