• EE Articles
  • 30.10.2017

Vahearuanne 01. jaanuar – 30. september 2017

Kontserni kasumlikkus paraneb ja ärikasum kasvas.

Finantsraport baseerub IFRS põhimõtetele sh. ehitusprojektid hinnangulisel valmidusastmemeetodil ja kinnisvaraarendusprojektide puhul on lisaks korrigeeritud sõlmitud müügilepingute proportsioonile.

Sulgudes esitatud arvud viitavad vastava parameetri möödunud aasta tulemile, kui ei ole märgitud teisiti.

Jaanuar – September 2017

Käive kasvas 20% jõudes 1’381,4 mln euroni (1’153,2).

Ärikasum jõudis 41,4 mln eur tasemele (-7,6) ja kasumimarginaal oli 3,% (-0,7).

Eraldiste järgne kasum oli 45,5 mln eur (19,4) ja vastav kasumimarginaal 3,3% (1,7).

Investeeringute järgne rahavoog oli -6,5 mln eur (-21,7).

2017.a finantsprognoos on muutumatu

Prognoositav käibe kasv jääb vahemikku 5-12%. 

Eraldiste järgne esmamüügiprintsiibil arvutatav kasumiprognoos jääb vahemikku 105-110 mln eur.

Soovi korral loe täpsemalt: https://www.yitgroup.com/siteassets/investors/reports-and-presentations/interim-reports-and-presentations/2017/yit-interim-report-q3-2017.pdf