• EE Articles
  • 15.11.2016

Vahearuanne, 1. jaanuar-30. september 2016.

Põhineb ehitustegevuse hinnangulisel valmidusastmel ja esmamüügil. Sulgudes esitatud arvud viitavad möödunud aasta vastavale perioodile, kui ei ole märgitud teisiti.

  • Käive kasvas 7% , ja oli 1'269.9 (1,182.7) miljon EUR. Võrreldavate vahetuskursside alusel oli käibe kasv 10%.   
  • Eraldiste järgne tegevuskasum oli 51.2 (59.4) miljon EUR ja kasumimarginaal oli 4.0% (5.0%).  
  • Täiendavate eraldiste maht oli  -27.0 (-10.4) miljon EUR 
  • Investeeringute järgne rahavoog oli -21.7 (140.3) miljon EUR.