• EE Articles
  • 09.05.2016

Vahearuanne 01. jaanuar – 31. märts 2016

Vahearuanne 01. jaanuar – 31. märts 2016: 
Positiivsed arengud Soomes ja CEE riikides, Venemaa mõjutab tugevalt 1 kvartali tulemusi.

Sulgudes esitatud arvud viitavad möödunud aasta vastavale perioodile, kui ei ole märgitud teisiti.

Jaanuar – Märts 2016 (segmendiaruandlus, POC)

• Müügitulu oli 362,4 (374,9) mln eurot, kahanedes 3% . Võrreldavate vahetuskursside arvestuses vähenes müügitulu 1%.

• Tegevuskasum oli kokku 12,1 (20,5) mln eurot ja tegevuskasumi marginaal oli 3,3% (5,5%).

• Tellimusteportfell suurenes 3% võrreldes detsembri lõpuga, saavutades mahu 2'246,8 mln eurot.

• Rahakäive põhitegevusest pärast investeeringute tegemist oli -25,0 (15,1) mln eurot.

Kari Kauniskangas, president ja tegevdirektor:

Jaanuar-märts olid tulemused meie ootustele vastavalt tagasihoidlikud. Samas toimus kvartalis ka palju positiivseid arenguid.

Eelmisel aastal suurenenud äriruumide ja taristu segmentide tellimusportfell hakkas tootma tulemust. Segmendi müügitulu suurenes 22% ning tegevuskasumi marginaal paranes 1,5 % võrreldes eelmise aastaga. Jätkusid Tripla projekti ehitustegevus, rendilepingute sõlmimised ja läbirääkimised investoritega. 2016 aasta teises kvartalis on sellest projektist lisandumas tellimusteportfelli üle 500 mln euro tuleviku käivet.

Soome ja CEE riikide elamuarendus segmendi väljavaated on samuti positiivsed. Eluruumide nõudlus on jätkuvalt heal tasemel CEE riikides, aga nüüd on näha ka esimesi tõusumärke Soome tarbijate nõudluses. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oleme Soomes alustanud tunduvalt rohkem uusi elamuarendusprojekte ja positiivne nõudlus uute projektide järele on paljulubav. Samuti suurendasime elamuarendusprojektide alustamisi (start-up´e) CEE riikides ja astusime märkimisväärse sammu edasi Poolas, ostes Varssavisse meie esimese krundi. Eesmärk on alustada selle esimese elamuarendusprojekti ehituse ja müügiga juba selle aasta teises kvartalis.

Venemaa elamuarendus segmendis olime edukad müügis, kuid tegevuskasum tuli negatiivne tulenevalt madalast netokäibest ja teatud projektides tehtud hinnamuudatustest. Eesmärgiks on saavutada aasta lõpuks positiivne tegevuskasum ja vähendada Venemaale suunatud investeeringute käibekapitali.

Esimest korda pärast 6 positiivset kvartalit oli kogu kontserni rahavoog 1.kvartalis negatiivne. Aruandeperioodil tehti mahukad investeeringud kruntidesse ja lisaks mõjutas meie bilanssi tugevalt ka Tripla projektis tehtud ettevalmistavad kaevetööd.  Eesmärk on sõlmida Tripla projekti kaubanduskeskuse ja parkla investorleping juba selle aasta teises kvartalis. Pärast seda mõjutab see projekt YIT kapitalimahutust ainult vähemusosaluse ulatuses. Meie pingutused kapitali efektiivsuse parandamiseks jätkuvad kõigis ärisegmentides.

Suunised 2016 aastaks ei ole muutunud (segmendiaruanne, POC)

Kontserni müügitulu kasvuvahemik on hinnanguliselt 0–10% võrreldavate vahetuskursside lõikes.

Kohandatud tegevuskasumi* hinnanguline kasv on 2015. aasta tasemest kõrgem (2015: 76,0 miljonit eurot).

* Kohandatud tegevuskasum ei hõlma märkimisväärsete ümberkorralduste reservide ega kahjustuste kulusid.