• EE Articles
  • 23.11.2016

Tartu Ülikooli raamatukogu osaline avamine venib

AS YIT Ehitus alustas Tartu ülikooli raamatukogu rekonstrueerimistöödega käesoleval suvel ning tööde tulemusel tuli raamatukogu etapiviisiliselt avada 2017. aasta sügiseks. Päästeamet tegi aga 14. novembril otsuse, mille järgi ülikooli raamatukogu osaline avamine enne rekonstrueerimistööde lõppu on välistatud.

Avalikkusele on lubatud raamatukogu osaliselt avamist enne kõigi tööde lõpetamist.

Päästeamet märgib, et avamine on välistatud, kuna lepingu täitmiseks ehitajale üleantud projektdokumentatsioon ja ehitustööde aluseks olev ehitusluba ei võimalda osalise kasutusloa väljastamist. Tellija ei ole YIT Ehituse teatel jätkuvalt otsustanud, kas tellitakse ümberprojekteerimine ja tellija taotleb uued ehitusload etappide kaupa või jääb raamatukogu suletuks kuni kõigi tööde lõpetamiseni.

YIT Ehituse ehitusdirektori Toomas Rapp selgitas töid alustades, et Tartu Ülikooli raamatukogu ning ümbritseva maa-ala rekonstrueerimistööd on nii tellijale kui ehitajatele väljakutseks eelkõige seetõttu, et tööd tuleb teostada etapiviisil ja ajagraafik on limiteeritud – raamatukogu tuleb kiiresti taas kasutajate käsutusse anda.

6,66 miljoni eurose kogumaksumusega rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse nii raamatukogu siseruume kui ka välisosa. Tööde tulemusena viiakse raamatukogu hoone tänapäeva nõuetele vastavaks ning parandatakse nii töötajate kui kasutajate tingimusi.