• EE Articles
  • 07.04.2016

Osa igapäevasest äritegevusest on ka vastutustunne

Möödunud 2015 aasta aprillikuust annetas YIT Ehitus iga YIT kodu ostmisel 100 eurot heategevuseks. Aasta jooksul on heategevuseks kogutud muljetavaldav summa.

Abivajaja sai koduostja ise valida: MTÜ Igale Lapsele Pere, mille eesmärk on vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele kasuperedes kasvamise tagamine, või Peeteli kiriku sotsiaalkeskus, mis pakub vaesuses elavatele lastele ja noortele toetust hariduse omandamisel. Kolmas toetatav ühing on Varjupaikade MTÜ, mis aitab leida kodututele loomadele uued kodud.

“Valisime heategevusorganisatsioonid, mis tegelevad äärmiselt tänuväärse tööga. YIT müüb südame ja mõistusega ehitatud kodusid ja heategevusega soovime anda oma panuse, et Eesti lastel oleks kodu ja hoolitsev perekond,” ütles YIT juhatuse esimees Margus Põim. “Me peame iseenesest mõistetavaks kodu ja perekonna olemasolu, ent Eestis on üle 6000 vanemliku hoolitsuseta lapse, kes kõik väärivad perekonda,” lisas Põim.

MTÜ Igale Lapsel Pere motoks on “Iga laps väärib perekonda”. “Meie visioon on, et iga Eestisse sündinud laps saaks kasvada perekonnas. Kahjuks ei ole seda veel kõikidele lastele võimalik tagada,” sõnas MTÜ Igale Lapsele Pere juhatuse esimees Jane Snaith. Juba praegu kasvab üle 140 lapse MTÜ liikmete kasuperedes, ent Eestis elab üle 1100 lapse lastekodudes, kes samuti võiksid elada kasuperedes. “Meie eesmärk on tagada vähemalt neile lastele, kes on saanud kasuperekonda, turvaline ja püsiv hooldamine perekonnas. Kuna riiklikult ei ole veel püsivat tugisüsteemi olemas, tuleb see rajada leides vahendeid ise. Oleme 100% heategevuslike toetuste abil toimiv organisatsioon,” rääkis Snaith.

Peeteli kiriku sotsiaalkeskus on pakkunud alates 1997. aastast vaesuses ja ebasoodsas kasvukeskkonnas elavatele lastele toetust hariduse omandamisel ning päästnud tänavalt kümneid lapsi. Keskuses töötab õpilaskodu, kus elamise esmaseks eeltingimuseks on lapse või noore soov jätkata haridusteed. Peeteli kiriku sotsiaalkeskuse direktori Mati Sinisaare sõnul on väga oluline aidata lastel kooliharidust omandada, nõustades koolist välja langenud või langemisohus lapsi ja ning nende peresid. Lastele pakutakse järeleaitamistunde, toitlustamist, abi riiete ja koolitarvete muretsemisel ning vaba aja sisustamise võimalust. Päevakeskuse, tänavatöö ja õpilaskodu kaudu saab igas kuus kokku regulaarset toetust üle 60 lapse ja noore.

Kolmas ühing on Varjupaikade MTÜ, mis aitab leida omanikuta loomadele uued kodud. Eelmisel aastal leidis üle Eesti asuvatest varjupaikadest uue kodu 1180 lemmiklooma. Kohalik omavalitsus maksab looma ülalpidamise eest 14 päeva, edasine on ainult varjupaiga õlul. “Üksi ilma toetusteta me loomade eest hoolitseda ei suudaks,” rääkis Varjupaikade MTÜ üldjuht Triinu Priks.