• EE Articles
  • 05.04.2016

Kutsetunnistused ehituses

Kutsesüsteem on osa Eesti kvalifikatsioonisüsteemist, mis seob haridussüsteemi tööturuga ja aitab kaasa elukestvale õppele ning tööalase kompetentsuse arendamisele, hindamisele, tunnustamisele ja võrdlemisele. Kutsete süsteem Eestis algas 1998. aastal ning esimesed kutsetunnistused väljastati 1999. aastal. Muutus kutsesüsteemis toimus 1.septembril 2008. aastal uue kutseseadusega, kui mindi üle 8 astmelisele Eesti Kvalifikatsiooniraamistikule.

Täna kehtib Eestis 563 kutsestandardit 91 kutsealale ning väljastatud on 106 096 kutsetunnistust, neist kehtib 75 966.

Ehituse valdkonna kutsetunnistusi väljastavad alates 2004. aastast Eesti Ehitusinseneride Liit ning Eesti Ehitusettevõtjate Liit aastast 2003.

Tänases majandussituatsioonis peavad ettevõtted tegema kõik selleks, et tihedas konkurentsis turul püsima jääda. Turul jäävad püsima vaid need, kellel on kvalifitseeritud töötajad, kes suurendavad ettevõtte tootlikkust - püsima jäävad vaid parimad. Kutsetunnistuste süsteem võib mõjutada ettevõtte töö efektiivsust eelkõige seeläbi, et kompetentsete töötajate töötulemus on kvaliteetne, nad töötavad kiiresti ja on arenemisvõimelised. Ühe väga olulise kasutegurina võib välja tuua ettevõtte kulude kokkuhoiu, kuna tööandja ei pea kutsetunnistusega töötajat tööle võttes kohe tegelema oskuste kindlakstegemise ja ülekoolitamisega. Täna on YIT Ehituses 24 töötajat, kellele on väljastatud ehituse kutsetunnistus ning kvalifikatsiooni saamiseks vajalikud koolitused on planeeritud ettevõtte koolituskavasse kogu aasta vältel.