• EE Articles
 • 09.02.2015

YIT 2014. AASTA FINANTSARUANDE KOKKUVÕTE

Tugev rahavoog tõi kaasa netovõla vähenemise. Kui pole märgitud teisiti, viitavad sulgudes antud arvud eelmise aasta vastavale perioodile.

Oktoober–detsember 2014 (segmendiaruanne, esialgne)

 • Käive langes 12% 461,0 (521,3) miljoni euroni. Võrreldavat vahetuskurssi arvestades kahanes käive 3%.
 • Tegevuskasum ilma ühekordsete tulude-kuludeta ulatus 31,4 (42,4) miljoni euroni ja tegevuskasumi marginaal ühekordsete tulude-kuludeta oli 6,8% (8,1%).
 • Ühekordsete tulude ja kulude summa oli -12,4 miljonit eurot.
 • Rahavoog äritegevusest pärast investeeringuid oli 139,9 (76,3) miljonit eurot.
 • Tellimuste järjekord vähenes septembri lõpuga võrreldes 22% 2125,9 miljoni euroni.

Jaanuar–detsember 2014 (segmendiaruanne, esialgne)

 • Käive kahanes 3% 1801,2 (1858,8) miljoni euroni. Võrreldavat vahetuskurssi arvestades kasvas käive 2%.
 • Tegevuskasum ilma ühekordsete tulude-kuludeta ulatus 126,4 (154,0) miljoni euroni ja tegevuskasumi marginaal ühekordsete tulude-kuludeta oli 7,0% (8,3%).
 • Ühekordsete tulude ja kulude summa oli -12,4 miljonit eurot.
 • Rahavoog äritegevusest pärast investeeringuid oli 151,9 (-87,9) miljonit eurot.
 • Juhatuse ettepanekul makstakse dividendi 0,18 (0,38) eurot aktsia kohta, mis teeb kasumiks aktsia kohta 40,0% (50,7%).

SUUNISED AASTAKS 2015 (segmendiaruanne, esialgne): 

Kontserni käive kasvab võrreldavaid vahetuskursse arvestades eeldatavalt -5%–5%.
Tegevuskasumi marginaal ühekordsete tulude-kuludeta jääb eeldatavalt 2014. aasta tasemest madalamaks.

 

Kari Kauniskangas, president ja tegevjuht:

Vaatamata 2014. aasta rahututele turgudele tõi see aasta meile tublisti edu. Mis puutub elamispindade segmenti, siis saavutasime Venemaal, aga ka Balti riikides ning Kesk- ja Ida-Euroopas rekordilise müügitulemuse. Soomes kompenseeris nõrka tarbijanõudlust tugev müük investoritele. Äriruumide ja taristu segmendis meie tellimuste järjekord kasvas ning konkurentsivõime paranes, muuhulgas tänu reorganiseerimisele. Samuti lõpetasime ennetähtaegselt tähtsaid teeprojekte.

2014. aasta alguses võtsime oma põhieesmärkideks kapitali efektiivsuse parandamise ja positiivse rahavoo saavutamise. Meie kapitali vabastamise programm kandis vilja ning muutunud ärikeskkonnale reageerides õnnestus meil parandada rahavoogu aastate võrdluses 240 miljoni euro võrra.

Tagasiside klientidelt näitab, et ka meie kvaliteet ja teenused on paranenud. Keskendusime personali arendamisele, mis toetas ettevõtte väärtuste ja juhtimispõhimõtete ellurakendamist. Samuti panime erilise rõhu tööohutusele, ehkki tulemustega ei saa päriselt rahul olla.

2015. aastal on meie ärikeskkond endiselt keeruline. Oleme vähendanud oma riskitaset Venemaal ning kohandume muutunud ärikeskkonnaga, tagades samas kriitilise tegevusmahu säilimise. Samal ajal tagame valmisoleku suurendada tootmist, niipea kui turusituatsioon seda võimaldab.

Jätkame aktiivseid jõupingutusi kapitali efektiivsuse parandamiseks ja tugeva rahavoo säilitamiseks. Äriarenduses keskendume 2015. aastal konkurentsivõimelisuse programmi ellurakendamisele, kliendikogemuse parandamisele ja personali arendamisele.

Tahaksin tänada kõiki YIT töötajaid nende kompromissitu pühendumise eest meie tegevuse arendamisele. Samuti tahan tänada meie kliente, partnereid ja aktsionäre nende usalduse eest meie töö vastu. Tahame väärida seda usaldust ka edaspidi.