• EE Articles
  • 27.10.2015

Tartu Kaubamaja uueneb

Alates juunikuust on YIT Ehitus AS Lõuna-Eesti meeskond ametis Tartu Kaubamaja renoveerimistöödega. Kogu ehitusprotsess on ehitajale mitmeid väljakutseid pakkuv, kuna ehitus- ja renoveerimistööd toimuvad igapäevaselt toimivas kaubandushoones.

Töövõtja korraldab ehitustööd häirimata kaubamaja igapäevatööd ei müra, tolmu ega töömeeste liikumisega, mille tõttu ehitatakse peamiselt öösiti. Päeval teostab ehitusmeeskond ettevalmistavaid tegevusi, ollakse pidevas koostöös ja kontaktis omaniku ning arvukate rentnikega, et teostatud saaks parim lahendus.

Põhjaliku uuenduskuuri käigus vahetatakse Tartu Kaubamaja keskuses põrandad, laed ja valgustid ning muudetakse ostukeskkonda. Lisaks hoonesisestele töödele saab uuenduse ka hoone välisilme: muutub hoone sissepääsude väljanägemine ning tänavatasapinnale lisanduvad varikatused. Renoveerimise järgselt avatakse keskuses uued aatriumikohvikud ning kauplused, samuti läbivad uuenduskuuri mitmed olemasolevad üüripinnad. Lepingujärgsed tööd peaksid lõppema 1. märtsiks 2016.

Praeguseks on AS YIT Ehitus lõpetanud ja andnud üle null-korruse tamburi ja koridori, esimese ja teise korruse üldaladel on uuendatud kaubamaja põrandad, laed ja seinad. Paigaldatud on efektsein ja valgustid Küüni tänava poolsel fassaadil ning uuendatud on ka Riia tänava poolne fassaad. Hetkel toimuvad renoveerimistööd esimese korruse üldalade viimistluse uuendamisel, Uueturu sissepääsu fassaadi uuendamine, samuti on alustatud kolmanda korruse üldalade ehitustöödega.

Tõenäoliselt saab meie projektimeeskond väga hea ülevaate müüdavatest kaupadest ja kaubamärkidest. Loodetavasti ei saa meie töötajatest peale objekti lõppemist ostusõltlasi või vastupidi, tulihingelisi kaubanduskeskuste vihkajaid.