• EE Articles
  • 15.04.2015

Rahvusarhiivi nurgakivi paigas

15. aprillil asetati Tartus Nooruse tänava ehitusplatsil Rahvusarhiivi uuele peahoonele Noora nurgakivi. Ürituse avakõneleja oli Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves. Sõnavõttudega esinesid haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi, Riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees Aadu Must, Tartu linnapea Urmas Klaas, Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhatuse esimees Jaak Saarniit, riigiarhivaar Priit Pirsko ja Tartu piiskop Joel Luhamets.

Nurgakivi tseremooniat ilmestas filmiprogramm ehitustegevusest Tartus läbi aegade ja üheks päevaks ehitusplatsile üles pandud välinäitus. Nurgakivisse müüritavatest esemetest väärivad esiletõstmist mini-DVD Rahvusarhiivi infosüsteemiga AIS, mis sisaldab andmeid rohkem kui 8,8 miljoni arhivaali kohta ja ühisloome kampaania käigus loodud dokument soovidega Eesti inimesele aastasse 2115.

Rahvusarhiivi ehituse peatöövõtja YIT Ehituse juhatuse liige ja ehitusdirektor Toomas Rapp asetas nurgakivi silindrisse lisaks YIT ja RKAS vahelise lepingu esilehe ajagraafiku ning lisaks digitaalselt info- ja lepingumaterjalid mälupulgal. Nurgakivi silindri asetanud ja kinni müürinud president, minister ja  linnapea ning koostööpartnerite esindajad rahvusarhiivist ja RKAS-st said ehitajalt kingiks YIT logoga segukellu.

Rahvusarhiivi uut peahoonet on kavandatud kaua. Rahvusarhiivi maardlaid kasutavate teadlaste, tudengite, genealoogide, kodu-uurijate ja kõikide teiste ajaloohuviliste käsutuses saavad uues peahoones olema moodsad uurimissaalid. Samuti on uude majja planeeritud konverentsisaal ja õppeklass, mis võimaldab koostöös koolidega läbi viia ajalooõpetuse rikastamiseks mõeldud arhiivitunde. Tänu spetsiaalsetele hoidlatele paranevad oluliselt arhivaalide säilitustingimused - Rahvusarhiivis hoitavad vanimad dokumendid pärinevad 13. sajandist. Samuti tõuseb uute materjalide arhiivi vastuvõtmise võimekus.

Rahvusarhiivi uue peahoone valmimisaeg on kevad 2016, külastajatele avatakse uksed 2017. aasta alguses. Noora valmimisega paranevad oluliselt arhivaalide säilitustingimused, tõuseb uute dokumentide arhiivi vastuvõtmise võimekus ja hoonesse tuleb Eesti moodsamaid uurimissaale. Hoone projekt on valminud kolme arhitektuurbüroo – Asum Arhitektid OÜ, Arhitekt11 OÜ ja Vaikla Stuudio OÜ – koostöös. Ehitustööde tellija on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, töid teostab YIT Ehitus.

Valik meediakajastusi:


Tartu Postimees: Rahvusarhiivi uue peahoone nurgakivisse müüriti rahva soovid
Õhtulehe galerii: rahvusarhiivi uus peahoone Noora sai nurgakivi
Delfi fotod: Tartus pandi paika rahvusarhiivi uue peahoone nurgakivi