• EE Articles
 • 06.02.2014

YIT 2013. AASTA FINANTSARUNDE KOKKUVÕTE: Keerukale turule kohane tegevus – fookuses käive ja rahavood

Kari Kauniskangas, president ja tegevjuht: Tegevused müügi, rahavoogude ja kapitali efektiivsuse parandamiseks hakkasid vilja kandma.

Olen mitmes mõttes rahul meie saavutustega 2013. aasta proovilepanevas turukeskkonnas. Elamispindade müük Venemaal jätkas kasvu, Balti riikides, samuti Kesk- ja Ida-Euroopas jätkus soodus areng ning keskendusime äritegevuses meie endi arendatud elamispinnatoodangule. Taristute ehitamisel oli progress tervikuna positiivne ja E18 Koskenkylä- Kotka projekt valiti Soomes „Aasta ehitusobjektiks“. Saavutasime märgatavat edu ka strateegiliselt tähtsates projektides. Meie tulemustele ja bilansile avaldasid paraku negatiivset mõju äriruumide turu nõrkus ja tarbijate ettevaatlikkus Soome elamispinnaturul. Seetõttu keskendusime aasta lõpul müügi, rahavoogude ning kulude ja kapitali efektiivsuse parandamisele. Neljandas kvartalis saavutasime muuhulgas edu äriruumide projektide müügis ning valminud, kuid müümata korterite varude vähendamisel. See tähendas head rahavoogu ning netovõla ja investeeritud kapitali trendi langusele pööramist. Lisaks sellele kohandasime eelkõige Soomes oma kulude struktuuri vastavalt praegusele turukeskkonnale.

Ärikeskkonna ebakindlus näib jätkuvat ka 2014. aastal ning meil tuleb jätkata jõupingutusi müügi, rahavoogude ja tõhusama ärimudeli edendamiseks. Samas tagavad meie toekas krundireserv ja paindlikud ressursid võimaluse nõudluse taastumisele kiiresti reageerida. 2014 on ühtlasi meie kolmeaastase strateegiaperioodi esimene aasta. Oma strateegia kohaselt püüame kasvada kõigis meie ärivaldkondades enda arendatud projektide, suurema kapitali efektiivsuse ning majandustsüklitele vastupanuvõime parandamise kaudu. Lõpuks tahaksin tänada kõiki YIT töötajaid nende väärtusliku panuse eest 2013. aastal.

Oktoober–detsember 2013 (segmendiaruanne, esialgne)

 • Käive kahanes 6% 521,3 (555,4) miljoni euroni, Soome ehitusteenustes –5% ja rahvusvahelistes ehitusteenustes –6%. Võrreldavat vahetuskurssi arvestades kahanes käive 4%.
 • Tegevuskasum kahanes 39% 41,2 (68,0) miljoni euroni, Soome ehitusteenustes –43% ja rahvusvahelistes ehitusteenustes –29%. Tegevuskasum sisaldab restruktureerimismeetmetega seotud 1,2 miljoni euro suurust ühekordset kulu.
 • Tegevuskasum ilma ühekordsete kuludeta langes 38% 42,4 (68,0) miljoni euroni.
 • Tellimuste järjekord vähenes 2% 2713,7 (2765,1) miljoni euroni. Võrreldes septembri lõpuga vähenes tellimuste järjekord 4%.
 • Maksude-eelne kasum langes 45% 32,5 (59,1) miljoni euroni.
 • Kasum aktsia kohta langes 46% 0,19 (0,35) euroni.

Jaanuar–detsember 2013 (segmendiaruanne, esialgne)

 • Käive kahanes 5% 1858,8 (1959,0) miljoni euroni, Soome ehitusteenustes –8% ja suurenes rahvusvahelistes ehitusteenustes +4%. Võrreldavat vahetuskurssi arvestades kahanes käive 4%.
 • Tegevuskasum langes 24% 152,8 (201,1) miljoni euroni. Tegevuskasum sisaldab restruktureerimismeetmetega seotud 1,2 miljoni euro suurust ühekordset kulu.
 • Tegevuskasum ilma ühekordsete kuludeta langes 21% 154,0 (194,1) miljoni euroni.
 • Maksude-eelne kasum langes 28% 122,8 (169,6) miljoni euroni.
 • Kasum aktsia kohta langes 28% 0,75 (1,04) euroni.
 • Osaline ettevõtete eraldumine lõppes edukalt 30. juunil 2013.

SUUNISED AASTAKS 2014: grupi segmendiaruannetel põhinev käive kasvab võrreldavaid vahetuskursse arvestades eeldatavalt 0–10%. Segmendiaruannetel põhinev tegevuskasumi marginaal jääb eeldatavalt vahemikku 7,5–8,5%, arvestamata ühekordseid kulusid/tulusid.

DIVIDENDIDE JAOTUSE ETTEPANEK: juhatuse ettepanekul makstakse 0,38 eurot aktsia kohta, mis moodustab segmendiaruannete kohaselt 51% grupi aruandeperioodi netokasumist.