Hoonete ehitamine

Hoonete ehitamine on ettevõtte üks põhiteenuseid. Oleme Eesti ehitusturul tegutsenud alates 1991. aastast ning tõusnud siinsete suurimate ehitusettevõtete hulka. Meie asjatundliku meeskonna juhtimisel on selle aja jooksul valminud mitmeid sadu ehitisi, esindades kõiki levinud hoonetüüpe.

Olenevalt lähteülesandest ja ehituse tüübist aitame valida sobivaima koostöövormi parima lõpptulemuse saavutamiseks. Suuremahulised või keerulised ehitused vajavad nii oskusi, kogemusi kui ka tegijaid – paneme kokku tegusa meeskonna alates objektiinsenerist kuni ehitusdirektorini, kaasa arvatud sadakond töömeest. Meie projektijuhid tagavad kõikide ehitustööde pädeva juhtimise ning eesmärkide saavutamise.

Hoonete ehitamine toimub tavaliselt kolmel viisil: traditsiooniline peatöövõtt, projekteerimist sisaldav projekteerimis-ehitustöövõtt ning keerukamatel juhtudel kasutatav juhtimistöövõtt. Enamik ehitistest on võimalik rajada projekteerimise-ehitamise meetodil – see tähendab, et kogu projekteerimise ja ehitamise protsessi ning tulemuse eest vastutame meie.

Meie projekteerimise ja ehituse spetsialistid pakuvad välja kuidas hoone arenduse ja ehituse faasis toime tulla nii ajaliste piirangute kui ka rahaliste võimalustega ning aitavad leida sobivaimad ehituslikud lahendused. Erinevatest hoonetüüpidest oleme seni peamiselt ehitanud büroohooneid, tööstus- ja laohooneid, eluhooneid, sotsiaalhooneid, spordihooneid ja ühiskondlikke hooneid.

Taristuehitus

Ehitades Eestit. Kõige kõrgemal tasemel.
Tegutsenud aastate jooksul oleme aidanud nõu ja jõuga ehitada kõigi jaoks paremat Eestit, rajades terviklikke linnakeskkondi ja ambitsioonikaid insenertehnilisi lahendusi, mille kvaliteet, funktsionaalsus ning kauakestvus teevad meist hinnatud koostööpartneri.

Põhitegevused

YIT Eesti meeskonna ehitusalased süvateadmised, pikaajalise kogemusega ja kõrgetasemelised spetsialistid ning suur geotehniliste tööde tehnikapark aitavad igal aastal valmida teedel ja sildadel, platsidel ja parklatel, ökoduktidel ja viaduktidel, sadamatel, raudteerajatistel ja staadionitel ning teistel nõudlikel taristuehitistel.

Kvaliteetsele tulemusele suunatud töös keskendume projektijuhtimisele, tehes kõik vajaliku, et saavutada tellija soovitud tulemus. Meie taristuehituse objektid valmivad peatöövõtu meetodil.

Insenerrajatiste ehitamine

Ehitustehniliselt keeruliste ja eriteadmisi nõudvate insenerrajatiste osakaal moodustab ettevõtte ehitusportfellist umbes neljandiku. Sadamate, sildade, keskkonnakaitseliste rajatiste ning vee-ja kanalisatsioonitrasside ehitamine erineb oluliselt hoonete ehitamisest, eeldades vastavalt oma ala asjatundjate suuremat panust ja pädevat järelevalvet. Meil on olemas kogu vajalik oskusteave ja spetsialistid. Eesti ehitusmaastikul uudsete või keeruliste väheesinenud tehnoloogiliste lahenduste elluviimiseks on meie kasutuses emaettevõtte eksperdid ja selle ligi 100-aastane kogemustepagas insenerehituste vallas Põhjamaades.

Peatöövõtt ja projektijuhtimine

30 aastat kogemust on õpetanud, et iga kvaliteetse ja õigeaegselt valminud objekti alustalaks on professionaalne ehitustööde planeerimine ning organiseerimine. Just seepärast on meie fookuseks kujunenud ehitusjuhtimine ehk ehitus peatöövõtu meetodil. Lisaks paikapandud ajakavast kinnipidamisele, aitab võimekas projektijuhtimine tagada kvaliteedi, sest iga töö teeb ära oma ala spetsialist.

Aastatega kogunenud mitmekülgsed referentsprojektid on tõestanud, et YIT Eesti tiim saab edukalt hakkama väga erineva funktsiooniga rajatiste valmimise koordineerimise ning keerukate tööde juhtimisega. Peame oma sõna, seades nii iseendale kui ka oma partneritele kõrgeid standardeid - ja seda oskavad hinnata ka meie kliendid.

Referentsid