• Insenerrajatised
  • 131 vaatamist

Eesti Elektrijaama ehitustööd

Ida-Virumaal, Auveres, Eesti Elektrijaama territooriumile rajatavate tuhaärastussüsteemi ning põlevkivi ja biokütuse ettandesüsteemi ehitustööd

2014