• EE Articles
  • Uudised
  • Pressiteated
  • 31.03.2022
  • YIT Oyj

Noorte mure kliimamuutuste pärast on kasvanud

YIT kontserni pressiteade 25. novembril 2021 kell 09.00.

Jätkusuutlikke linnakeskkondade baromeetri kohaselt on muretsemine vanemate põlvkondade seas eelmise aastaga võrreldes vähenenud.

Suurimate Soome linnade elanikud on kliimamuutuste pärast pisut rohkem mures kui möödunud aastal. Sel aastal tundis 72% vastajatest kliimamuutuste pärast äärmiselt suurt, väga suurt või üsna suurt muret. Eelmisel aastal oli see näitaja 66% ja 2019. aastal 68%. Naiste seast tunnistas 80% vastajatest, et muretseb äärmiselt palju või üsna palju. Meeste seas oli sama näitaja 62%.

Mure kliima pärast kasvas kõige rohkem 18–35-aastaste meeste seas. 2020. aastal muretses 27% sellesse rühma kuuluvatest vastajatest kliimamuutuste pärast väga palju või äärmiselt palju, samas kui sel aastal oli see näitaja 41%. Kui lisada vastajad, kes tundsid üsna suurt muret, kerkib näitaja 72%-ni (2020. aastal 57%).

Samasse vanuserühma kuuluvad naised olid samuti kliimamuutuste pärast rohkem mures kui mullu. Tänavu muretses kliimamuutuste pärast väga või äärmiselt palju 51% sellesse vanuserühma kuuluvatest vastajatest ehk pisut rohkem inimesi kui eelmisel aastal (46%). 83% sellesse rühma kuuluvatest vastajatest muretses 2021. aastal äärmiselt palju, väga palju või üsna palju. Möödunud aastal oli see näitaja 73%.

Näitajad pärinevad kestlike linnakeskkondade baromeetrist ehk rohkem kui tuhande Soome linnaelaniku seas toimunud küsitlusest, mille korraldas 2021. aasta septembris YIT tellimusel Prior Konsultointi.

Baromeetriküsitluse eesmärk oli tuvastada, milliseid linnakeskkondi tahetakse Soomes arendada. Küsitluses osalenud linnaelanikud avaldasid oma arvamust eri teemadel, nt kodu-, töö- ja linnakeskkond ning transport. Baromeetriküsitlus toimus sel aastal neljandat korda. Tulemusi võrreldakse osaliselt eelmiste küsitlusvoorude omadega.

Muretsemine kliimamuutuste pärast vähenes 51–64-aastaste ja 65–75-aastaste meeste ning 65–75-aastaste naiste seas.

51–64-aastaste meeste seas oli nende osakaal, kes muretsesid kliimamuutuste pärast väga palju, äärmiselt palju või üpris palju, 52% (2020. aastal 60%).

65–75-aastaste meeste seas tundis väga, äärmiselt või üpris suurt muret 57% vastajatest (2020. aastal 63%).

65–75-aastaste naiste seas oli väga palju, äärmiselt palju või üpris palju muretsejate osakaal 72% (2020. aastal 80%).

„Noorte mure kliimamuutuste pärast on põhjendatult kasvanud ning otsustajatelt ja äriühingutelt oodatakse konkreetsemaid meetmeid. Paistab, et inimeste pühendumus kliimamuutuste leevendamise ühise eesmärgi saavutamisele on suurenenud. Ehk on see üks põhjus, miks vanem põlvkond oli sel aastal vähem mures? Seda teemat arutatakse tänapäeval järjest rohkem ja me otsime aktiivselt lahendusi,“ rääkis YIT linnade säästva arengu valdkonna vanemasepresident Juha Kostiainen.

Lisateave:

Jätkusuutlikkus YIT-s

Huvi puidust kortermajade vastu on eriti suur noorte ja naiste seas

Lisateavet annavad ja küsimustele vastavad:

Juha Kostiainen, linnade jätkusuutlikkuse arengu valdkonna vanemasepresident, YIT kontsern, tel +358 (0)40 072 1475, juha.kostiainen@yit.fi

Johanna Savolainen, kommunikatsioonijuht, YIT kontsern, tel +358 (0)44 305 4594, johanna.savolainen@yit.fi

Jätkusuutlikkud linnakeskkonnad 2021

Kestlike linnakeskkondade baromeetriküsitlus toimus sel aastal neljandat korda. Küsitlus korraldati kaheksa linna elanike seas: Helsingi, Espoo, Vantaa, Tampere, Turu, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Andmeid koguti 15.–23. septembrini 2021 toimunud veebiküsitluse kaudu. Küsitluses osales 1005 vastajat. Valimis on esindatud osalevate linnade 18–75-aastased elanikud vastajate vanuse ja soo ning linnade suuruse lõikes.