• EE Articles
  • Uudised
  • 22.06.2021
  • AS YIT Eesti

YIT Eesti keskendub taristuvaldkonnas projekteerimisele ja projektide juhtimisele

YIT müüs katendite ja materjalide valdkonna äriühingu OÜ YIT Teed KMG Inseneriehituse AS-le. Tehingu jõustumisega 22.06.2021 viidi lõpuni YIT Eesti struktuurimuudatus ning YIT saab asuda ellu viima oma uut linnaarendusstrateegiat – arendama elamu- ja ärikinnisvara ning teostama hoonete- ja taristuprojekte, keskendudes taristuehituses ennekõike ehitustööde projektijuhtimisele.

Tehing oli vajalik, et YIT saaks eesseisvatel aastatel keskenduda taristuvaldkonnas sellele, mis on ettevõtte suurim tugevus – mastaapsete taristuprojektide kavandamine ja juhtimine.

Tehingu tulemusel on YIT taristuehituse üksus saavutanud tippvormi, et oleksime valmis lööma kaasa kõikides kõrgetasemelistes projektides, mida lähitulevik meile pakub. Suudame olla nii eratellijaile kui ka riigile peatöövõtjana usaldusväärne partner, kes teeb läbimõeldud pakkumisi ning on võimeline muutuvate oludega kiirelt kohanema ja tagama endale võetud kohustuste õigeaegse ja kvaliteetse elluviimise. Keskendume oma tugevuste järjepidevale arendamisele, tugevdades oma usaldusväärse ja atraktiivse partneri mainet ning pakkudes tööandjana põnevaid karjäärivõimalusi ja arengut meie valdkonna tipptalentide.

YIT on äsja andnud uhkustundega üle mitmed valminud taristuprojektid nagu Tallinna Ringtee Luige-Saku 2+2 nelja kilomeetri pikkuse teelõigu koos mitmete sildade ning sinna kuuluva, meie ettevõtte ajaloos seni suurima, Saustinõmme viaduktiga. Samuti lõpetasime äsja Suur-Jõe tänava Lao ja Papiniidu tänava vahelise lõigu ehituse, mille tellijaks olid Lidl Eesti ja Pärnu linn. Juba pool aastat on töös olnud mahukas Gate Tallinn tööstuspargi arendusprojekt ning juulis algavad Haapsalu Posti tänava ehitustööd. Lisaks on käimas Eesti idapiiri üheks olulisemaks transpordikoridoriks saava 4,7 kilomeetri pikkuse taristuprojekti Narva TEN-T projekteerimine ja ehitustööd, mille valmimistähtaeg on 2023 aasta algus.

YIT panustab ka paljudesse kaasaegset linnakeskkonda kujundavatesse ja paremat elukeskkonda loovatesse projektidesse – näiteks on YIT peatöövõtjaks Narva ja Narva-Jõesuu vahelise kergliiklustee rajamisel, samuti on töös staadioniehitus Tarvastus ja Püünsis.

Kõigi nende ning ka tulevaste taristuprojektide elluviimisel kaasab YIT töödesse erinevaid katendite paigalduse, materjalide tootmise, markeerimistööde ja muude vajalike eksperttööde teostajaid, oma valdkonna tipptegijaid, kes on valmis järgima YIT kõrgeid kvaliteedistandardeid ja töö teostamisel kehtivaid nõudeid.

Meie taristuehitajatel on väga vastutusrikas roll ka elamu- ja ärikinnisvara arendusprojektides, kus tuleb lahendada insenertehniliste ja teedevõrkude väljaehitamine nii suurtes alaarendustes kui ka väga kitsastes linnaruumi tingimustes. 

Tänavu möödub 30 aastat YIT tegevuse alustamisest Eestis. Ettevõte läheb uuele kümnendile vastu selge strateegilise visiooniga ning senisest veelgi tugevama organisatsiooniga, et olla jätkuvalt usaldusväärne ja kvaliteetne koostööpartner ja hea tööandja ning panustada jõuliselt Eesti elukeskkonna jätkusuutlikku arendamisse.