• EE Articles
  • Uudised
  • Pressiteated
  • 01.04.2021
  • AS YIT Eesti

Muudatused YIT Eesti AS

AS YIT Eesti jagunes eraldumise teel. Alates 01.04.2021 tegutseb OÜ YIT Teed, mis tegeleb asfaltbetooni tootmise, laotamise, freesimise ja stabiliseerimisega, arendustegevusega (labor), mäetöödega (karjäärid ja täitematerjalide tootmine), markeerimistöödega, liiklusmärkide tootmise, paigaldamise ja ajutise liikluskorraldusega ning lõhketöödega.

OÜ-le YIT Teed läheb tervikuna üle katendite valdkonna vara, sh kehtivad lepingud, kinnistud, load, sertifikaadid, garantiid ja referentsid. OÜ YIT Teed jätkab plaanipärast katendite valdkonna tegevust. 


OÜ YIT Teed rekvisiidid on järgmised
 
Registrikood: 16196755
KMKR: EE102356568
Aadress:  Betooni 28, 13816 Tallinn  
Veebiaadress:  www.yit.ee 
E-post: info@yteed.ee 
Üldtelefon: 605 7550 

Arvete saatmine 
PDF kujul: arved@yteed.ee  
Paberarvena:  Betooni 28, 13816 Tallinn 


AS YIT Eesti jätkab oma äritegevust ehituse ja kinnisvaraarenduse valdkonnas sama ärinime, registrikoodi ning rekvisiitidega.