• EE Articles
 • Uudised
 • 29.10.2020
 • YIT Oyj

Projektimudelit tasub hoolikalt kaaluda

Mida nõudlikum on projekt, seda avatum ja koostöövõimelisem peab olema teostamismudel, et osapooltel tekiks ühine arusaam selle kohta, millised on väljakutsed ja eesmärgid ning milline on optimaalne viis projekti teostamiseks.

Kõige tähtsam on kõikide projektide puhul koostöö ja arutelu. YIT soovitab just ühistegevuslike meetodite kasutamist, sõltumata teostamismudelist.

“Projektimudeli valik on kliendi jaoks projekti õnnestumise seisukohalt otsustava tähtsusega otsus,” ütles
YIT-s infrastruktuuriprojektide segmenti juhtiv Harri Kailasalo.

Tema sõnul tuleb valiku aluseks võtta lisaks projekti eesmärkide - nii ajaliste, kvaliteediliste, tegevuslike kui ka eelarveliste - selgeks tegemisele ja määratlemisele ka projekti teostava organisatsiooni suurus, pädevus ja otsuste tegemise võime.

“Aega tasub kasutada eriti just selle määratlemiseks, kui palju kliendi oma organisatsioon suudab projekti arendamises, planeerimises ja juhtimises osaleda,” ütles kinnisvarasegmenti juhtiv Esa Neuvonen.

Projekteerimise juhtimine ja projektijuhtimine on ehitusprojektide võtmetähtsusega osad, mis nõuavad aega ja ressursse ka siis, kui osalevad pädevad partnerid. Kõike võib teenusena sisse osta, aga ostja vastutust Neuvoneni sõnul väljastpoolt ei saa.

“Koordineerimine ja ekspertide – kas siis omade või väliste – juhtimine on nõudlik töö ja selleks on vaja piisavalt ressursse.”

Suurte projektidega harjunud organisatsioonid kasutavad ehitusprojektide teostamisel tihti suurel määral enda käsutuses olevaid ressursse. Kui on kasutada omad professionaalid, on projektimudeli valikul rohkem liikumisruumi. Näiteks on võimalik kasutada nõudlikumaid töövõtumudeleid, kui mudeli sisu ja vastutuse jaotus on tuttavad nii tellijale kui ka teostajale.

Siiski on ka vähestel suurtel ettevõtetel oma ehitusosakond. Kui näiteks kooli või ärihoone ehitamine on ühekordne projekt, on mõistlik kasutada sellele spetsialiseeruvaid teenusepakkujaid.

“Tähtis on selgus ja vastutusaladest arusaamine. Lõpuni planeeritud tööülesanne nõuab kliendilt palju eeltööd. Kui plaanid on hankefaasis poolikud, tõusevad riskiklauslite tõttu ka pakkumiste hinnad ja kogukulud võivad olla planeeritust erinevad,” ütles Neuvonen.

Projektide arendusfaas kestab tavaliselt minimaalselt pool aastat, sageli kauem. Kiirustades ei tasu ehitama hakata, aga suured ehitusettevõtted võivad oma ressursside poolest ka kiiresti startida ja pakkuda teenuseid, mis täiendavad kliendi pädevusi või hoolitseda kogu projekti eest – alates vajaduste kaardistamisest kuni projekti teostamiseni. Projektimudelist sõltumata peab töövõtumudel sisaldama piisavalt pikka arendusfaasi. Kogu ehitusahela kontrollimine ideest teostamiseni annab kliendile suurima kasu.

Munitsipaalprojekte mõjutab ka poliitiliste otsuste tegemine, mis võib olla keeruline. Siis tasub valida töövõtumudel, mis võimaldab projekti õnnestumist, stpiisavalt laiahaardeline ja kõiki osapooli kaasav.

YIT projektimudel.jpg

Kas projekti tasuks tükeldada?

Mida rohkem osapooli projektis osaleb, seda rohkem tekib nendevahelisi liitekohti. Just need on kohad, kus tekib kõige rohkem probleeme: informatsioon ei liigu või on plaanid puudulikud, mistõttu ei saa töö edeneda nii, nagu oli planeeritud. Osapoolte huvid võivad samuti erineda.

Kui üks vastutav teenusepakkuja vastutab võimalikult laia terviku – planeerimise, lahenduste efektiivsuse, lubade hankimise, alltöövõtjate ja muu eest, siis taolised liitekohad kaovad ning projektis on vähem vigu ja see toimib efektiivsemalt.  

“Kliendi ja teostaja huvisid ühtlustades tekib osapooltel ühine arusaam sellest, millised on väljakutsed ja eesmärgid ning milline on optimaalne viis kõige teostamiseks,” ütles Neuvonen.

See on peamine põhjus, miks näiteks alliansi-laadset laiahaardelist teostamismudelit on peetud õnnestunud valikuks.

“Valides laiahaardelise töövõtumudeli saab klient teenusepakkujalt ka projektijuhtimisega seotud projekteerimise juhtimise. Projekti võib siis vastavalt vajadusele alltöövõtjate vahel ära jaotada, tuginedes ühistele eesmärkidele ja tingimustele, nagu näiteks Raide-Jokeri projektis tehakse,” ütles Harri Kailasalo.

“Mida väiksemaks töövõtud tükeldatakse, seda rohkem võib kuluefektiivsus tõusta ainsaks määravaks teguriks. Riskid ühiskondliku vastutuse ja kvaliteedi suhtes kasvavad,” ütles elamusegmenti juhtiv Antti Inkilä.

yit-implementation-model.jpg

Ka Inkilä soovitab mõelda, kas kliendi personali seisukohalt on tootlikum kasutada oma aega millekski muuks ja valida “vabad käed” tüüpi lahendus. Mida suurema projektiga tegemist on, seda suuremad on teostusmudeli efektiivsus ja mõju kuludele.

“Projektid on erinevad. Mõne puhul on ajakava tihe, mõne puhul on aega rohkem. Mõned projektid on nii unikaalsed ja/või keerulised, et plaanide lõpuni koostamine enne ehituse algust on võimatu, millisel juhul tuleb planeerimine ja teostus teha paralleelselt. Allianssides tegutsetakse tavaliselt nii.”

Äripindade segmendi juht Tom Ekman seab projektimudeli valiku kriteeriumiks ka kliendi finantsolukorra ja projekti asukoha.

“Me võime pakkuda teenust kogu skaalal, kruntidest alates. Teostame projektid klienti kuulates ja tema tegevusvaldkonda mõistes ning kasutajaid teenindades ja kaasates. Võime uurida näiteks erinevaid energialiike või võtta vastutuse kinnisvarahoolduse või kasvõi selle kasutusaja maksimeerimise eest, nagu teeme Sodankylä heaolukeskuses.”

Ka finantseerimise osas võime pakkuda erinevaid alternatiive.

“Elukaareprojektides ja ka finantseerimispaketti sisaldavates projektides võib klient saada oma investeeritud kapitalile parema tootlikkuse, kui sidudes selle seinte ja ehitamisega,” ütles Antti Inkilä.

Projektimudelit valides on lisaks sellele hea arvesse võtta konkunktuuri: kas alltöövõtjaid on saadaval? Kui klient valib oma hankele projektimudeli, mille jaoks ei ole hetkel vabu teostajaid, ei pruugi pakkumisi tulla või on need ülehinnatud.

LAADI ALLA PROJEKTIMUDELI JUHIS JA LOE LISAKS

yit-hankemalli.jpg

10 tegurit, mis mõjutavad projektimudeli valikut

 1. Suurus ja keerulisus
 2. Ajakava ja ajakriitilisus
 3. Kliendi personaliressursid, pädevus ja kogemus
 4. Osapoolte arv ja nende seotus
 5. Uuringute ulatuslikkus ja plaanide valmisolekuaste
 6. Remonditöödel kasutatavad meetodid
 7. Ehitussektori konjunktuur
 8. Mõjud tervisele, remondiettekirjutused, objekti kasutamine
 9. Kvaliteedieesmärgid
 10.   Finantseerimisalternatiivid


Allikas:
YIT.fi