• EE Articles
  • Uudised
  • 15.09.2020
  • AS YIT Eesti

Ülevaade Soome tööelu tulevikust: kaugtöö kasv nõuab uutmoodi ettevõttekultuuri ja tööruumide ümberplaneerimist

Soome tööelu on pärast kevadet murrangus. Kaugtöö on tulnud, et jääda, mis nõuab ettevõtetelt ja organisatsioonidelt oma tööruumide kohandamist uute ühistöö vajadustega. Paljud kollektiivid on teinud digitaliseerimises hiigelhüppe ja samas omandavad tootlikkuse alustena uue väärtuse inimlikkus ja loovus. Naasmist endise juurde ei ole ning tööandjatel ja töötajatel on õige aeg mõelda töötegemise üle täiesti uuest vaatepunktist.

Need tähelepanekud põhinevad Microsofti ja YIT tellitud ülevaatel ”7 õppetundi töö tuleviku kohta”, millesse on koondatud 20 teadlase ja ettevõtte juhi visioone selle kohta, millised muutused Soome tööelul ees seisavad ja kuidas ehitatakse koroona järel üles turvaline ja inimeste tootlikkust toetav töökeskkond.

Raportis uuritakse töö muutumist järgmistest vaatepunktidest:

  1. Kaugtöö tuli, et jääda
  2. Kontoriruumidelt nõutakse rohkem
  3. Digitaliseerumine sai koroonalt lisahoogu
  4. Heaolu polariseerub ja inimeste tunnete juhtimine tõuseb rohkem esile
  5. Üheksast viieni mõtlemine jääb ajalukku
  6. Humanism ja tunded on teadmistepõhise töö tootlikkuse eeldused
  7. Loovus ja uued ideed nõuavad inimlikku suhtlemist


Uuringu järgi on töö muutumise tuum uus suhtumine kaugtöösse. Ka nendes organisatsioonides, kus oli varem kaugtöö tegemisse vastumeelselt suhtutud, tuli koroonakevade ajal tunnistada, et hirm näiteks tootlikkuse langemise või tehnoloogia põhjustatud väljakutsete ees kaugtöö puhul oli alusetu.

”Kaugtöö on tulnud, et jääda. Koroonakevad näitas, et tehnoloogia ei ole Soomes kaugtööle takistuseks. Selle asemel nõuab kaugtöö ettevõtetelt ja kollektiividelt oma kultuuri eesmärgipärast ülesehitamist, empaatilise juhtimise tugevdamist ning ühistöötavade, eesmärkide ja mängureeglite koos kindlaks määramist. Ilma selle pikaajalise ja jätkuva arendustööta jäävad kaugtöö eelised kättesaamatuks – seda teame me omast mitmeaastasest kogemusest Microsoftis,” ütleb Microsoft Oy operatiivjuht Mikko Pulkkinen.

Üks suurematest kannatajatest kaugtöö puhul on inimeste põhivajadus: inimlik suhtlemine. Sellest vaid väike osa on kõnelemine. Et üksteist paremini mõista, vajame näoilmeid, kehakeelt ja silmsidet. Ka usalduse tekitamine, mis on hea juhtimise ja psühholoogilise turvalisuse nurgakivi, eeldab näost näkku kohtumist. Kõik raporti jaoks küsitletud inimesed uskusid, et töö tulevik ei saa olema vaid kaugtöö, vaid kontakt- ja kaugtöö endisest loomulikum kombinatsioon.

Kontorite kvaliteedinõuded muutuvad oluliselt. Töötamiskohtade arvu asemel panustatakse loovust toetavatesse ja töötajaid ligimeelitavatesse ruumidesse. Kaugtöö kasvades on suur muutus ees ka avakontoritel, nõupidamisruumidel ja ruumide kasutamisel. Microsoft Teams ja teised virtuaalkoosolekuplatvormid esitavad väljakutse ka kontorite arhitektuurile ja mööblile. Tulevikus peab avakontorites leiduma näiteks turvalisust ja ühistööd toetavaid nõupidamis- ja kohtumisruume ning väikeseid omaette tõmbumise ruume videonõupidamiste ja keskendumist nõudva töö jaoks.

”Tööruumide uuendamist tuleb uurida pika perspektiiviga – see nõuab alati pilguheitu ettevõtte kultuuri ja töötegemise tavadesse. Ettevõte peaks uuesti läbi mõtlema nii häid kui ka halbu kombeid. Milline on see argipäevane rada, mida mööda erinevates rollides olevad töötajad igapäevaselt kulgevad ja mida nad vajavad selle sujuvamaks muutmiseks?” ütleb YIT teenuste arendamise eest vastutav juht Anders Stenbäck. ”Küsimus ei ole ainult avakontorite tulevikus, vaid töö korraldamises, juhtimises ja neid toetavates turvalistes, tervislikes ja teadlikes lahendustes. Tööruumid peavad toetama töötegemise eesmärke ja olema nii inspireerivad, et inimesed päriselt tahavad nendes aega veeta.”


Digitaliseerumine tegi kahe kuuga viieaastase hüppe

Kevadisest digihüppest hoolimata suur osa Soome organisatsioonidest alles harjutab moodsaid töötegemise viise. Koroonapandeemia tõi töökohtade kultuurierinevused nähtavale ja teisalt kiirendas arengut nendes kohtades, kus suhtumine kaugtöösse, oma tööruumidesse ja -vahenditesse on olnud konservatiivsem.

”Need organisatsioonid, kus teadmistepõhise töö vahendid olid võetud kasutusele läbimõeldud strateegia põhjal juba enne kaugtöösoovitust, läksid kergelt kaugtööle üle, viima ellu oma strateegia kohaseid tegutsemisviise. Paljudes organisatsioonides võeti selle asemel kasutusele erinevaid vahendeid samaaegselt, mis raskendas kaugtööle üleminekut. Ühistöö on midagi muud kui ainult videokõned ja see nõuab ühtviisi nii juhtimist kui ka üksiku töötaja tööd,” juhib Mikko Pulkkinen tähelepanu.


Lisainformatsioon

Hanna Malmivaara, Senior Vice President, Communications, YIT Corporation, tel. +358 (0)40 561 6568, Hanna.malmivaara@yit.fi
Anders Stenbäck, Director, Services Development, YIT Corporation, tel. +358 50 548 2234, anders.stenback@yit.fi


YIT
on suurim Soome ja oluline Põhja-Euroopa ehitusettevõte. Me arendame ja ehitame kortereid, äripindu ja terveid piirkondi. Lisaks sellele oleme nõudliku infrastruktuuri rajajad ja teekatete ehitamise spetsialistid. Koos klientidega loovad meie ligi 8 000 professionaali senisest funktsionaalsemaid, atraktiivsemaid ja jätkusuutlikumaid linnu ja elukeskkondi. Tegutseme 10 riigis: Soomes, Venemaal, Rootsis, Norras, Balti riikides, Tšehhis, Slovakkias ja Poolas. Aastal 2019 oli meie käive ligikaudu 3,4 miljardit eurot. YIT Oy aktsia on noteeritud Helsingi Nasdaq OMX börsil. www.yitgroup.com

Microsoft on digitaalse muutuse võimaldaja nutika pilve ja sellega seotud olevate nutikate seadmete ajastul. Ettevõtte missioon on aidata igal maailma inimesel ja organisatsioonil saavutada rohkem neile tähtsaid asju. Lisainformatsioon aadressil: www.microsoft.fi ja www.news.microsoft.com/fi-fi/. Twitteris @MicrosoftSuomi